Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

15/2022 (IX.29.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

192/2022 (IX.29.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogató véleménye a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

193/2022 (IX.29.) számú önkormányzati határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

194/2022 (IX.29.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, átruházott hatáskörökben történő döntésekről szóló jelentés megismeréséről

195/2022. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat a szociális étkeztetés és idősek klubja szociális alapszolgáltatás Csobánka részére történő biztosításáról a Szociális Szolgáltatási Központ által

196/2022. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat az óvodai és bölcsődei intézmények 2021/2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

197/2022. (IX.29.) számú önkormányzati határozat a 2023. évi Borsa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározásáról

198/2022. (IX.29.) számú önkormányzati határozat a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírás feltételrendszerének meghatározásáról

199/2022. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

200/2022 (IX.29.) számú határozat a közművelődésről szóló rendelet részleges felülvizsgálatának előkészítéséről

201/2022 (IX.29.) számú határozat A Pomázi Nemzetiségi Önkormányzatok által megrendezendő Városi Szüreti Rendezvény támogatásáról

202/2022 IX.29.) számú önkormányzati határozat a Városháza Díszterme bérleti díjának megállapításáról

203/2022. (IX.29.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezéséről

204/2022. (IX.29.) számú önkormányzati határozat a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó szerződés melléklet javításának elfogadásáról

205/2022. (IX.29.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyásáról

206/2022(IX.29.) számú önkormányzati határozat a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő II. sz. pótmunka elrendeléséről

Z-207/2022 (IX.29.) számú önkormányzati határozat a felajánlott bérlakásokkal kapcsolatos előzetes döntés meghozataláról

Z-208/2022 (IX.29.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. megbízott ügyvezetők díjazására

Z-209/2022 (IX.29.) számú határozat A civil szervezet támogatásának elbírálásáról

Z-210/2022. (IX.29.) számú önkormányzati határozat Hulák Zsuzsanna 2013 Pomáz, 940/1 hrsz.-ú ingatlan vezetékes víz érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség visszautalására

Z-211/2022. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat Pomáz Díszpolgára és Posztumusz Pomáz Díszpolgára kitüntetés adományozásáról

Z-212/2022. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat „Pomázért” kitüntetés adományozásáról

Z-213/2022. (IX.29.) számú önkormányzati határozat a „Szociális díj” 2022. évi adományozásáról

Z-214/2022 (IX.29.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz, belterület 1243 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítéséhez a tulajdonosi döntés meghozatalára

Z-215/2022 (IX.29.) számú Önkormányzati határozat a Z-191/2022 (IX.22.) számú Önkormányzati határozattal jóváhagyott Földgáz közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosításáról

 

Letöltések