Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

 

17/2022 (X.27.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

218/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

219/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, átruházott hatáskörökben történő döntésekről szóló jelentés megismeréséről

220/2022. (X.27.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában elrendelt és lefolytatott belső ellenőrzés eredményének megismeréséről

221/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022.év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismeréséről

222/2022. (X. 27.) számú önkormányzati határozat a Teleki-Wattay Kastélyban tartandó polgári szertartások után felszámolt szolgáltatások díjtételekről

223/2022. (X. 27.) számú önkormányzati határozat a Szociális Szolgáltatási Központ létszámbővítéséről

224/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés megújításáról

225/2022. (X.27.) számú önkormányzati határozat A Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

226/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat a magántulajdonban lévő Pomáz, zártkerti 10228/2 hrsz.-ú 1147 m2 térmértékű, gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonásáról

227/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat a magántulajdonban lévő Pomáz, zártkerti 9228/3 hrsz.-ú 1333 m2 térmértékű, kert megnevezésű ingatlan belterületbe vonásáról

228/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat a magántulajdonban lévő Pomáz, külterület 0244/10 hrsz.-ú 1518 m2 térmértékű, gyümölcsös megnevezésű ingatlan belterületbe vonásáról

229/2022 (X.27.) sz.önk.hat. Pomáz Város Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2.-a 2341/1 hrsz-ú ingatlant érintő–módosításához készült egyeztetési tervdokumentáció elfogadásáról és partnerségi egyeztetésre bocsájtásáról

230/2022 (X.27.)sz.önk.hat. Pomáz Város településszerkezeti tervének, helyi ép. szab-nak és szab. tervének 3.-Budakalász-Pomáz elkerülő út megvalósítását érintő–mód-hoz készült egyeztetési tervdok. elfogadására és partnerségi egyeztetésre bocsájtására

231/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat Pomáz város zöldfelületi növényalkalmazási koncepciójának kidolgozására, valamint az ahhoz kapcsolódó növénykiültetési tervek elkészítésére vonatkozó meghívásos beszerzési eljárás lefolytatásáról

232/2022. (X.27.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezéséről

233/2022 (X.23.) számú önkormányzati határozat a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetéséről

234/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosításáról

235/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat A közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának változtatásáról

236/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyásáról

237/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat a 62/2020. (V.11) számú a Szolidaritási Alap létrehozásáról szóló önkormányzati határozat módosításáról

238/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Dera patak 4+916 szelvényében gyalogoshíd építése vonatkozó döntésekről

Z-239/2022. (X.27.) önkormányzati határozat A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető helyettesének megbízásáról

Z-240/2022(X.27.)sz.önk.hat. a Liliom utca Margaréta utca – Szőlőtelep utca közötti szakaszának útfelújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elfogadásáról

Z-241/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat Hótoló lappal felszerelt elektromos tehergépjármű beszerzése tárgyban ismételten kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadásáról

Z-242/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozat A civil szervezet támogatásának elbírálásáról

Z-243/2022(X.27.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterületi 984 hrsz-ú kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan végrehajtási ügyében megindított árverésen való részvételről

 

Letöltések