Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

19/2022 (XI.24.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

246/2022 (XI.24.) számú önkormányzati határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

247/2022 (XI.24.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, átruházott hatáskörökben történő döntésekről szóló jelentés megismeréséről

248/2022 (XI.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozási terv megismeréséről

249/2022 (XI.24.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

250/2022 (XI.24.) számú határozat a közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendeletről

251/2022 (XI.24.) számú Önkormányzati határozat időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló rendelet előkészítéséről

252/2022. (XI. 24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményegységeiben a 2022. évi téli zárva tartás elfogadásáról

253/2022. (XI. 24.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 2. számú háziorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés hatályának hosszabbítása

254/2022. (XI. 24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

255/2022. (XI.24.) önkormányzati határozat A 2022. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló 10/2022. (I.27.) önkormányzati határozat módosításáról

256/2022. (XI.24.) számú önkormányzati határozat az E-Szoft Team Kft és Pomáz Város Önkormányzata között létrejött vállalkozói szerződés módosításáról

257/2022(XI.24.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz zártkert 9221/7 hrsz-ú közút ajándékként való elfogadásáról

258/2022. (XI.24.) számú önkormányzati határozat „a „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2023-2024. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról

259/2022. (XI.24.) számú önkormányzati határozat „a „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 2023-2024. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról

260/2022. (XI.24.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz zártkert 10118 és 10119. hrsz.-ú ingatlanok összevonásáról

261/2022 (XI.24.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz belterület 803/6 és 804/7 hrsz. – természetben Knézits utca – valamint 802/2 hrsz. – természetben Török Ignác utca részlete – ingatlannyilvántartási rendezéséről

262/2022. (XI.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült belső ellenőrzési jelentésében foglaltak alapján készített intézkedési terv jóváhagyásáról

263/2022. (XI.24.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a Műjégpálya-üzemeltetési szerződés módosításáról

264/2022. (XI.24.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a Műjégpálya-üzemeltetési szerződés módosításáról és tárgyi ingatlan hasznosításáról

265/2022. (XI.24.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz, síkosságmentesítési feladat ellátására Vállalkozási Szerződés kötésére

266/2022 (XI.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterület 2988/24 hrsz-ú – természetben Bihari János utca 7/A. – ingatlan bérleti anomáliáinak megszüntetéséről szóló 60/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat módosításáról

Z-267/2022 (XI.24.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz, belterület 1422/1/A/3 helyrajzi számú lakás értékesítéséhez a tulajdonosi döntés meghozataláról

Z-268/2022 (XI.24.) számú Önkormányzati határozat a „Bem József és Luppa Vidor utca járda felújítása” tárgyban lefolytatott közbeszerzés lezáró döntésének meghozataláról

Z-269/2022.(XI.24.) számú önkormányzati határozat a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-270/2022(XI.24.) Önkormányzati határozat a Pomáz belterületi 1425/4 hrsz-ú kivett lakóház, udvar művelési ágú, természetben 2013 Pomáz Beniczky köz 4/D. számú ingatlan végrehajtási ügyében megindított árverésen való részvételről

Z-271/2022. (XI.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-t érintő személyzeti döntések meghozataláról

 

 

 

Letöltések