Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

21/2022 (XII.15.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

274/2022 (XII.15.) számú önkormányzati határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

275/2022 (XII.15.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, átruházott hatáskörökben történő döntésekről szóló jelentés megismeréséről

276/2022. (XII.15.) számú Önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. január-február-márciusi hónapra vonatkozó működési megoldással kiegészített átfogó likviditási terv elfogadásáról

277/2022. (XII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról

278/2022. (XII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére pályázati felhívás kiírásáról

279/2022. (XII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. által biztosított szociális buszjárat kiegészítő finanszírozásának jóváhagyásáról

280/2022. (XII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 2023. január 01. napjától hatályos feladatellátási szerződés jóváhagyásáról

281/2022 (XII.15.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 2023. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyásáról

282/2022 (XII.15.) számú önkormányzati határozat az Egyészségügyi és Szociális Alap létrehozásáról

283/2022 (XII.15.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi Munkatervének jóváhagyásáról

284/2022. (XII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés felülvizsgálatáról és módosításáról

Z-285/2022(XII.15.) számú Önkormányzati határozat a Közétkeztetés közbeszerzéséről

286/2022 (XII.15.) számú Önkormányzati határozat a 2023. évi kátyúzás, padka-helyreállítás tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás elfogadásáról

287/2022 (XII.15.) számú önkormányzati határozat a 2023. évi útburkolati jelek festése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás elfogadásáról

288/2022. (XII.15.) számú önkormányzati határozat a „Mechanikailag stabilizált földutak és földutak fenntartása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról

289/2022. (XII.15.) számú Önkormányzati határozat a megszűnt termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett utak önkormányzati tulajdonba adásáról

290/2022(XII.15.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz belterület 974/2 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

291/2022(XII.15.) számú Önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzat 2023. évi Fejlesztési és Pályázati Akciótervének megalkotására

292/2022. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről

293/2022(XII.15.) számú Önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal személyi állománya számára otthoni munkavégzés elrendelésére

 

Letöltések