Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

2/2021 (VII.15.) Rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

168/2021. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

169/2021. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

170/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

171/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítéséről

172/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozat a Képviselő-testületi munkát támogató MikroDat informatikai rendszer lejáró szerződésének meghosszabbításáról

173/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozat a Globomax Zrt. MikroVoks és MikroKam rendszerének technikai fejlesztéseinek megvalósításáról

174/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat az önkormányzat költségvetési helyzetének áttekintéséről és a szükséges intézkedések meghozataláról

175/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat a Zenekastély Nonprofit Kft. 2020. évi veszteségének és a 2021. évi működésének finanszírozásáról

176/2021(VII.15) számú önkormányzati határozat a Pomáz Kft. működése megkezdéséhez szükséges források biztosításáról

177/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Kölcsey Ferenc utca 2341/1 hrsz. ingatlan kerítés nyomvonalát érintő szabályozási vonal kijelölésére vonatkozó tervezési árajánlat elfogadása tárgyában

178/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozata „a „Forgalomszervezési felülvizsgálat KÉ-K, illetve KÉ-KK szakterületen tervezési jogosultsággal rendelkező mérnök bevonásával” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról

179/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozat a 2021. évi útburkolati jelek festése tárgyában kiírt beszerzési eljárással kapcsolatos beszerzési döntésről

180/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzat hozzájárulása a Pomáz, Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrsz.-ú telek elidegenítési és terhelési tilalom törlése tárgyáról

181/2021(VII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterület 1062/2 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

182/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesülettel kötendő Megállapodás elvi hozzájárulásáról

Z-183/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat helyi típusú műsor gyártására

 

 

Letöltések