Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

 

3/2021 (VIII.26.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

184/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok tárgyában

185/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolójának megismeréséről

186/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozata a 2021. I. félévben befolyt adó összegéről és az adófelderítés alakulásának beszámolójáról

187/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Települési Értéktár 2021. első félévi beszámolójának elfogadásáról

188/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat Pomáz város tulajdonában lévő 3614-es hrsz-ú ingatlanon tervezett erdőtelepítéshez szükséges művelési ág átminősítésének elindításáról

189/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat a Luppa-mauzóleum környéke bálványfa-mentesítésének megrendeléséről

190/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat az Óbuda Zrt. tulajdonában álló ingatlanok ajándékként való elfogadásáról

191/2021. (VIII.26.) számú önkormányzati határozat az „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívást lezáró döntés meghozataláról

192/2021. (VIII.26.) számú önkormányzati határozat az „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás lezáró döntésének a meghozataláról

193/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város közigazgatási területén kihelyezendő közúti jelzőtáblákról

194/2021. (VIII.26.) számú önkormányzati határozat „a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

195/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújításáról

196/2021. (VIII. 26.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

197/2021. (VIII. 26.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

Z-198/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat Pomáz, Tamási Áron utca 25. 3401/56 hrsz. ingatlan liciteljárás eredményeként történő értékesítéséről

Z-199/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat a 298/21 hrsz. telken (mely a Szutter János út mellett) található új névtelen forráskút és környéke területének (csak a védett vagy teljes 298/21 hrsz.) önkormányzati tulajdonszerzéséről

Z-200/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottságának megalakulásáról és a tagok megválasztásáról

 

 

 

Letöltések