Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Pomázi Polgár 2023. februári száma

 

3/2022 (II.24.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

30/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
31/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről szóló beszámoló megismeréséről  
32/2022. (II.24.) számú önkormányzati határozat a Hungast Vital Kft. az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezésének elbírálásáról  
33/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. finanszírozási tervének jóváhagyásáról  
34/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról  
35/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2022-es munkatervének elfogadásáról  
36/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyására  
37/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló beszámolója megismeréséről  
38/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról  
39/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat Pomáz város 2021. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására  
40/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló rendelet előkészítéséről  
41/2022(II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi grundok, terek és kutyafuttató kialakításának lehetőségeiről  
42/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Te Szedd! természetvédelmi akció megszervezéséről és támogatásáról  
43/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Klímavédelmi Stratégia közösségi tervezésének megszervezéséről és támogatásáról  
Z-44/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére vonatkozó döntéshozatalról  
Z-45/2022(II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, zártkert 10277 helyrajzi számú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a tulajdonosi döntés meghozataláról  
Z-46/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról

 

Letöltések