Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

4/2021 (IX.30.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

201/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

202/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről szóló beszámoló megismeréséről

203/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozat az óvodai és bölcsődei intézmények 2020/2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

204/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló beszámolója megismeréséről

205/2021. (IX.30.) önkormányzati határozat a Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó eljárás megindításáról

206/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozataláról

207/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a 2021.évi első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató elfogadásáról

208/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondásáról

209/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározásáról

210/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása feltételrendszerének meghatározására

211/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat Budakalász fél-elkerülő út beruházásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározására vonatkozó 35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat módosításáról

212/2021 (IX.30.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz belterület 973 hrsz – természetben Alma utca – ingatlannyilvántartási rendezéséről

213/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a 269/2021(XI.25) határozattal módosítva: Pomáz zártkert 9557 hrsz – természetben Rozmaring és Majoranna utcák – ingatlannyilvántartási rendezéséről

214/2021 (IX.30) számú önkormányzati határozat a Pomáz Barátai Társaság kérelmének elbírálására a Pomáz, Beniczky utca 2. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozólag

215/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjog bejegyzéshez való hozzájárulásról

216/2021(IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterület 1052/1 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

217/2021(IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9398 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1460 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

218/2021(IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9397 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 636 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

219/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Alcsevica városrész területén ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz közműtársulat szervezéséhez szükséges előkészítő döntésről

220/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról

221/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról

222/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Működési tervének és Beszámolójának jóváhagyásáról

223/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz városában műjégpálya megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

224/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat a 2022/2023. tanévre vonatkozóan Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

225/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról

226/2021(IX. 30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról

227/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről

228/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéséről

229/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondásáról

230/2021 (IX.30.) számú határozata A Pomázi Nemzetiségi Önkormányzatok által megrendezendő Városi Szüreti Rendezvény támogatásáról

231/2021 (IX.30.) számú határozat a zene világnapja alkalmával megrendezésre kerülő nemzetközi találkozó és koncert támogatására

232/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat az Állatok Világnapja rendezvény támogatásáról

233/2021 (IX.30) számú önkormányzati határozat Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására vonatkozó beszerzési eljárás elbírálásáról és megismétléséről

234/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Egervári-Halmai Focisuli SE 2013 Pomáz, Sport utca 10. szám alatti ingatlanra történő székhelybejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról

235/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat a Pest Megyei Kormányhivatal PE/O3O/O1167-1/2021 számú törvényességi felhívásával kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakításáról

236/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat Sipos Zoltán képviselő sürgősségi indítványával kapcsolatos döntés meghozataláról

Z-237/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata Pomáz Díszpolgára és a „Pomázért” kitüntetés adományozásáról

Z-238/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata a Pest Megyei díjak adományozásra tett javaslatokról

 

Letöltések