Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

5.2020 (VII.02.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

5.2020. (VII.02.) Képviselő-testületi nyílt és zárt ülés határozatai

88/2020 (VII.02.) számú határozat a két Képviselő-testületi ülés között hozott polgármesteri határozatokról és rendeletekről

89/2020 (VII.02.) számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

90/2020. (VII.02.) határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról

91/2020 (VII.02.) számú határozat a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról

92/2020 (VII.02.) számú határozat Pomáz, Árvalányhaj utca 1606/5 hrsz.-ú 361 m2 nagyságú kivett saját használatú út ajándékként való elfogadásáról

93/2020. (VII.02.) számú határozat a gyermekek alternatív napközi ellátására (nyári napközis tábor) vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről

94/2020 (VII.02.) számú határozat a Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról

95/2020 (VII.02.) számú határozat a Pomázi Polgárőr Egyesület és Pomáz város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Z- 96/2020. (VII.07.) számú határozat a Pénzügyi És Ellenőrzési Bizottságának külső tagjának megválasztásáról