Pomázi Polgár 2023. februári száma

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

5/2021 (X.28.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

239/2021 (X.28.) határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

240/2021 (X.28.) határozat a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről szóló beszámoló megismeréséről

241/2021 (X.28.) határozat A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tájékoztatójának megismeréséről

242/2021 (X.28.) határozat A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tájékoztatójának megismeréséről

243/2021 (X.28.) határozat A Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tájékoztatójának megismeréséről

244/2021. (X.28.) határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

245/2021. (X.28.) határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozataláról

246/2021. (X.28.) határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését érintő tájékoztatás elfogadásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről

247/2021. (X.28.) határozat a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadandó feladatokról

248/2021. (X. 28.) határozat pályázat ismételt kiírása a helyi műsor gyártásáról

249/2021. (X.28.) határozat Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzetének betöltéséről

250/2021. (X. 28.) határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről

251/2021.(X.28.) határozat a külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati döntések során érvényesítendő szempontok meghatározásáról

252/2021 (X.28.) határozat a beruházások időarányos helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

253/2021(X.28.) határozat Pomáz külterületi 0153/1 hrsz-ú 11.362 m2 nagyságú szántó művelés ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadásáról

254/2021 (X.28.) határozat az önkormányzat által végeztetett síkosság mentesítés során, a hatékonyabb és környezetkímélőbb szóróanyag beszerzésének és használatának előírásáról

255/2021 (X.28.) határozat A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldása ügyében tett sürgősségi indítványról

256/2021 (X.28.) határozat Károlyi József címzetes rendőr főtörzszászlós a Pomázi Rendőrős körzeti megbízotti kinevezésének támogatásáról

257/2021 (X.28.) határozata a 2013 Pomáz, 1769/2 helyrajzi számú (Árvácska utca) és 1819/18 helyrajzi számú (Árvácska utca 13.) ingatlanokat érintő területrendezésről

258/2021(X.28.) határozat Ócsai Károly szobrászművész által Vujicsics Tihamérról készített névtábla ajándékként történő elfogadásáról

259/2021 (X.28.) határozat a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítás, településrendezési és településtervezési szerződés megkötéséről

260/2021. (X.28.) határozata a Váci Tankerületi Központtal kötendő Használati Szerződés megkötéséről

261/2021. (X.28.) határozat a Váci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában

Z-262/2021. (X. 28.) határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

Z-263/2021. (X. 28.) határozat a 272/2021(XI.25) határozattal módosítva: Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéséről

 

 

Letöltések