Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

5/2022 (III.10.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

47/2022 (III.10.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Civil Szövetség pályázatának benyújtásához ingyenes használatba adásra vonatkozó megállapodás megkötéséről

48/2022 (III.10.) számú önkormányzati határozat a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítással kapcsolatos módosított településrendezési és településtervezési szerződések megkötéséről

49/2022 (III.10.) számú önkormányzati határozat a munkagépek beszerzése tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról és a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-50/2022 (III. 10.) számú önkormányzati határozat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról