Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

 

6.2020 (VII.16.) Képviselő-testületi nyílt ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

6.2020. (VII.16.) Képviselő-testületi nyílt ülés határozatai

97/2020 (VII.16.) számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

98/2020 (VII.16.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentés tárgyában

99/2020 (VII.16.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat 2019. évi maradvány jóváhagyásáról

100/2020. (VII.16.) számú határozat a Pomáz Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről szóló vezetői nyilatkozatotok elfogadásáról

101/2020.( VII.16.) számú határozat a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének függelékét képező új Közbeszerzési Szabályzat megalkotása tárgyában

102/2020 (VII.16.) számú határozat az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának megalkotásáról

103/2020 (VII.16.) számú határozat Pomáz, „Belterületi kerékpárút építése”tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban döntéshozataláról

104/2020 (VII.16.) számú határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal épületeibe elektronikus beléptetőrendszer beszerzéséről

105/2020 (VII.16.) számú határozat a magántulajdonban lévő Pomáz, Dera utca külterület 0265/11 hrsz.-ú 1521 m2, a Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterület 0265/10 hrsz.-ú 388 m2 belterületbe vonásáról

106/2020 (VII.16.) számú határozat Pomáz Város Képviselő-testületének gazdasági programjának, fejlesztési tervének megalkotásáról I.forduló

107/2020 (VII.16.) számú határozat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásához való csatlakozásról szóló 12/2020 (I.23.) Ök. határozat módosításáról

108/2020 (VII.16.) számú határozat a Pomáz 2728/20 hrsz-ú kivett országos közút és Vasút utca találkozásánál kialakított tér elnevezéséről

109/2020 (VII.16.) számú határozat a polgármester illetményének és költségtérítésnek megállapításáról

110/2020. (VII.16.) számú határozat alpolgármester illetményének és költségtérítésnek megállapításáról

111/2020 (VII.16.) számú határozat a Képviselő-testületi munkát támogató MikroDat informatikai rendszer bevezetéséről

112/2020 (VII.16.) számú határozat a 63/2019 (III.06.) sz. Ök. határozat egységes szerkezetben való módosításáról

113/2020. (VII.16.) számú határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit KFT pótbefizetési kötelezettségéről valamint tagi kölcsön biztosításáról

114/2020 (VII.16.) számú határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának csoportjainak összevonásáról

Z-115/2020. (VII.16.) számú határozat Mező Róbert települési támogatásra vonatkozó kérelme 

 

 

Letöltések