Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

6/2022 (III.24.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

51/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

52/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, átruházott hatáskörökben történő döntésekről szóló jelentés megismeréséről

53/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a szociális feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet javaslat I. olvasatban történő megismeréséről

54/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítására a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan

55/2022. (III.24.) számú önkormányzati határozat a „Pomáz Közoktatásáért díj” 2022. évi adományozásra felhívás kiírásáról

56/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról

57/2022 (III.24.) számú határozat a Pomázi Futó Bajnokok Sportegyesület kérelmének támogatásáról

58/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról

59/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére történő átadására irányuló kezdeményezés elbírálásáról

60/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterület 2988/24 hrsz-ú – természetben Bihari János utca 7/A. – ingatlan bérleti anomáliáinak megszüntetésére

62/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat egységes szerkezetben a 135/2022 (VI.30) határozattal: a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely kialakításáról

63/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának 2022-ik évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

64/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok pénzügyi, gazdálkodási feladatok közös ellátásáról

65/2022. (III.24) számú önkormányzati határozat a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola alapfeladat bővítésének véleményezéséről

66/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Föld Napja városi vetélkedő és rajzverseny támogatásáról65/2022. (III.24) számú önkormányzati határozat a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola alapfeladat bővítésének véleményezéséről

Z-67/2022(III.24.)határozat egységes szerkezetben a 135/2022 (VI.30) határozattal: A Pomáz zártkert 10104 helyrajzi számú (kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület) ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi döntés meghozatalára

Z-68/2022 (III.24.) határozat: Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka által az év tűzoltója díjra javasolt, jelölt támogatásáról

Z-69/2022. (III.24.) számú önkormányzati határozat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladatként történő ellátására

 

Letöltések