Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

7.2020 (VIII.27.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

7.2020.(VIII.27.) Képviselő-testületi nyílt ülés határozatai

7.2020.(VIII.27.) Képviselő-testületi zárt ülés határozatai

116/2020 (VIII.27.) számú határozat a 2020.I. félévben befolyt adó összegéről és az adófelderítés alakulásának beszámolójáról

117/2020 (VIII.27.) számú határozat a 2020. évi közbeszerzési tervről szóló a 48/2020 (III.4.) Ök. határozat módosításáról

118/2020 (VIII.27.) számú határozat a helyi személyszállítási szolgáltatás előkészítése tárgyában. Hatályon kívül: 2021.04.29.

119/2020 (VIII.27.) számú határozat a város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról a BATZ Hungary Kft. Tölgyes Kálmán utca 9. számú telephelyével kapcsolatban

120/2020 (VIII.27.) számú határozat a kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú 389 m2 nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadására

121/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz, belterület 3449 hrsz.-ú 2056 m2 nagyságú kivett út, valamint a 3451 hrsz.-ú és 4934 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladása tárgyában való elővásárlási jogra

122/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat eredményéről

123/2020 (VIII.27.) számú határozata a Pomáz, Hősök tere 1. szám 2 hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös tulajdon megszüntetésére, továbbá Pomáz-Csobánka Református Társegyházközség részére 8 m2 ajándékként való felajánlásáról

124/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz, Ravatalozó utcának az ingatlannyilvántartásban való térképi hibajavításának megkérésére

125/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterület 0265/22 hrsz.-ú 658 m2 nagyságú kivett közút megnevezésű a törzsvagyon részét képező forgalomképtelen ingatlan belterületbe vonásáról

126/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz Liliom utcában lévő belterület 2064/1, 2064/2, 2065, 2066, 2083 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, útszélesítés végrehajtásához szükséges útlejegyzés eljárás megindítására

127/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz Goethe közben lévő belterület 1462 hrsz.-ú ingatlant érintő útszélesítés végrehajtásához szükséges helyi építési szabályzatnak megfelelő útlejegyzés eljárás megindítására

128/2020 (VIII.27.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat pályázati rendjéről szóló szabályzat megalkotásáról

129/2020 (VIII.27.) számú határozat A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Üzleti tervével kapcsolatban

130/2020 (VIII.27.) számú határozata A Pomázi Települési Értéktár 2020. első félévi beszámolójáról

131/2020 (VIII.27.) számú határozat A Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnökének delegálásáról

132/2020. (VIII.27.) számú határozat Pomáz Város Polgárőr Egyesületével megkötendő Együttműködési Megállapodásról

133/2020 (VIII.27.) számú határozat A Pomázi Helytörténeti Gyűjtemény működtetéséről

134/2020 (VIII.27.) számú határozata A Szüreti Rendezvények támogatásáról

135/2020 (VIII.27.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzatának a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottságának megalakulására és a tagok megválasztására

136/2020 (VIII.27.) számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

Z-137/2020. (VIII.27.) határozat a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről

 

 

 

Letöltések