Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

 

7/2021 (XII.16.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

Z-275/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozat a helyi típusú műsor gyártására kiírt pályázat elbírálásáról

276/2021 (XII.16.) számú önkormányzati határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

277/2021 (XII.16.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről szóló beszámoló megismeréséről

278/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozat a körzetenkénti felosztás alapján kivethető adómérték megállapítás lehetőségeinek megvizsgálására

279/2021 (XII.16.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

280/2021 (XII.16.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 2022. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyásáról

281/2021 (XII.16.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi Munkatervének jóváhagyásáról

282/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról

283/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozat a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. évi támogatási megállapodásának elfogadásáról

284/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés felülvizsgálatáról és módosításáról

285/2021. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről

286/2021. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról

287/2021 (XII.16.) számú határoza a Főutca-program megvalósításához szükséges döntések meghozataláról

288/2021 (XII.16.) számú Önkormányzati határozat Pomáz Iparterület "Szente-tanya" – volt Óbuda Tsz terület vízellátására

289/2021 (XII.16.) számú önkormányzati határozat három fa helyi védelem alá helyezési eljárásának megindításáról

290/2021 (XII.16.) számú önkormányzati határozat a telekhatártól mért ültetési távolságnak és a telekhatárra ültetett sövények magasságának korlátozására, valamint a magáningatlanon történő fakivágásra vonatkozó

rendelet megalkotásának előkészítéséről

291/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzat 2022. évi Fejlesztési és Pályázati Akciótervének megalkotására

292/2021(XII.16.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz zártkert 9223/37 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

293/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának a Víz Koalíció által indított petícióhoz történő csatlakozásával kapcsolatos döntés meghozataláról

294/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozat Pomáz, 599 helyrajzi számú ingatlan 585 helyrajzi számú ingatlannal határos szakaszának utcanév változásról

295/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterület 1167/2 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

296/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

297/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozat gasztroenterológiai diagnosztikai eszköz beszerzésének támogatására a Szentendrei Egészségügyi Intézménynél

 

 

 

Letöltések