Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

7/2022 (IV.28.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

   
70/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

71/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, átruházott hatáskörökben történő döntésekről szóló jelentés megismeréséről

72/2022. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 
73/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról (II. forduló)  
74/2022. (IV.28.) számú Önkormányzati határozat a gyermekek nyári napközbeni ellátásának módjával kapcsolatos döntés meghozataláról  
75/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi beszámolójának megismeréséről  
76/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi beszámolójának megismeréséről  
77/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat A Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi beszámolójának elfogadására  
78/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatalban a 2023/2024. évre vonatkozóan bérelt vonali internet és IP telefon szolgáltatás kötelezettség vállalásáról  
79/2022(IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. április 1-től, 2023. március 30-ig tartó időszakra Támogatási megállapodásának elfogadásáról  
80/2022. (IV.28.) számú önkormányzati határozat a „Pomáz Közművelődéséért díj” 2022. évi adományozásra felhívás kiírásáról  
81/2022. (IV.28.) számú önkormányzati határozat a „Közszolgálati díj” 2022. évi adományozásra felhívás kiírásáról  
82/2022. (IV.28.) számú önkormányzati határozat „Egészségügyért díj” 2022. évi adományozásra felhívás kiírásáról  
83/2022(IV.28.) számú önkormányzati határozat Pomáz zártkert 9854/1 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról  
84/2022(IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkert 1166/2 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról  
85/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Beniczky utca 35. szám alatti, Goethe köz felöli 293 nm-es épületrész felújításnak, rendeltetésmód változtatásának becsült költségei elfogadásáról  
86/2022(IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9544 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1831 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről  
87/2022(IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterület 1759/5 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról  
88/2022(IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterület 9223/41 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról  
Z-89/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat A civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatokat elbíráló Értékelő Bizottság megalakulásáról és a tagok megválasztásáról  
Z-90/2022. (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására  
Z-91/2022. (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére  
Z-92/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére  
Z-93/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat és a Dászkálovics-Czakó-Morvai ügyben folyamatban lévő per egyezséggel történő lezárásáról  
Z-94/2022 (IV.28.) számú Önkormányzati határozat a 2022. évi kátyúzási és padka-helyreállítási munkálatok vonatkozásában érkezett ajánlatok elbírálásáról

 

Letöltések