Pomázi Polgár 2021. szeptemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. III. negyedév (július-szeptember)

Szeptember 1-től módosul a szociális buszjárat próbamenetrendje

Lakossági felhívás belterületen történő vadelejtésről

Tüdőszűrés Pomázon

2021. szeptember 28-tól október 15-ig tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban. A vizsgálat ideje: hétfőtől péntekig minden nap 8-18 óráig.

MEGHÍVÓ - Pomáz Város Napja 2021

 

8.2020 (IX.24.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

8.2020 (IX.24.) Képviselő-testületi nyílt ülés határozatai 

8.2020 (IX.24.) Képviselő-testületi zárt ülés határozatai 

138/2020 (IX.24.) számú határozat a lejárt határidejű határozatok tárgyában

139/2020. (IX.24.) számú határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

140/2020. (IX.24.) számú határozat Pomáz, belterület 3740/8 hrsz.-ú , 3740/5 hrsz.-ú, valamint a 3740/1 hrsz.-ú terület ajándékként való elfogadásáról

141/2020. (IX.24.) számú határozat az önkormányzat kötelező feladatát képező közművelődési, könyvtári feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

142/2020. (IX.24.) számú határozat a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározásáról

143/2020. (IX.24.) számú határozat a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása feltételrendszerének meghatározására

144/2020 (IX.24.) számú határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetői beszámolójáról a 2019/2020 nevelési évre vonatkozólag

145/2020. (IX.24.) számú határozat A Váci Tankerületi Központ által megküldött 2021/2022. tanévre vonatkozó Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről

146/2020. (IX.24.) számú határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról

147/2020. (IX.24.) számú határozat Pomáz Város Képviselő-testületének gazdasági programjának, fejlesztési tervének megalkotásáról II.forduló

148/2020. (IX.24.) számú határozat A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás tárgyában

149/2020. (IX.24.) számú határozat a FAÖT Társulási Megállapodás módosítása tárgyában

150/2020. (IX.24.) számú határozat az „Élet és egészség védelme” c. pályázat tekintetében, mely az Európai Unió LIFE környezetvédelmi kiírása alapján került kihirdetésre

151/2020. (IX.24.) számú határozat 2021-2023 időszakra vonatkozó földgáz és villamos energia beszerzés lebonyolítása ügyében

152/2020. (IX.24.) számú határozat a Pomáz, Lázár Vilmos utca és környéke jogi rendezése tárgyában

153/2020. (IX.24.) számú határozat a Pomáz, kialakuló zártkert 9841/3 hrsz.-ú 89 m2 nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadására

154/2020. (IX.24.) számú határozat közétkeztetés közbeszerzés tárgyában

155/2020. (IX.24.) számú határozat a VP5-8.1.1-16 kódszámú „Erdősítés támogatása” című Agrárminisztériumi felhíváshoz csatlakozás tárgyában.Hatályon kívül: 2021.04.29.

156/2020. (IX.24.) számú határozata a„Klisza-dombi természetvédelmi és kulturális „tanösvény” létesítésére

157/2020. (IX.24.) számú határozat a Kossuth Lajos utca 42. hrsz.-ú ingatlanon oktató kert létesítésének tervére, különböző városi programok, rendezvények megvalósítása, megrendezése céljából

158/2020. (IX.24.) számú határozat a Hősök tere, Hunyadi utca közötti szakasz telepítési-beépítési tanulmányterv, közterület alakítási terv elkészítésére

159/2020. (IX.24.) számú határozat A pomázi Ökokör jelölése a Pest Megye Környezetvédelméért díj 2020. adományozása tárgyban kiírt pályázatra

Z-160/2020. (IX.24.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzatának a Pomáz Díszpolgára és a „Pomázért” kitüntetés adományozásáról

Z-161/2020 (IX.24.) számú határozata a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről

 

 

Letöltések