Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

9/2022 (V.26.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

97/2022 (V.26) számú önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

98/2022 (V.26.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, átruházott hatáskörökben történő döntésekről szóló jelentés megismeréséről

99/2022 (V.26.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzésének végrehajtásáról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

100/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021.évi beszámolójának jóváhagyásáról

101/2022. (V.26.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2021.évi beszámolójának jóváhagyásáról

102/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat a Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról

103/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

104/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat a Szociális Szolgáltatási Központ 2022. évi szakmai programjának jóváhagyásáról

Z-105/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat „Munkagépek beszerzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás közbenső döntésének elfogadásáról

Z-106/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat „Munkagépek beszerzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás közbenső döntésének elfogadásáról

107/2022. (V.26.) számú Önkormányzati határozat a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzési jelentés tájékoztatásáról

108/2022. (V.26.) számú Önkormányzati határozat a Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezés elfogadásáról

109/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat az 1997. évi XXXI tv. előírásai alapján a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről

110/2022(V.26.) számú önkormányzati határozat a 2022/2023 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

111/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapdokumentumai módosításáról

112/2022. (V. 26.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 2. számú háziorvosi körzet ellátásáról

113/2022 (V.26.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város háziorvosi rendelőjébe EKG készülék megvásárlásának támogatására

114/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

115/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításáról

116/2022 (V.26.) számú önkormányzati határozat a Sharks Ladies Cheerleader Sportegyesület kérelmének támogatásáról

117/2022 (V.26.) számú Önkormányzati határozat a Vár utca felújításával kapcsolatos beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a bíráló bizottság tagjainak elfogadásáról

118/2022 (V.26.) számú Önkormányzati határozat a komposztálást népszerűsítő kampány támogatásáról

119/2022 (V.26.) számú Önkormányzati határozat a biológiai szúnyoggyérítést népszerűsítő kampány támogatásáról

120/2022. (05.26.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz külterület 0127 hrsz. ingatlan (vízfolyás) ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

121/2022(V.26.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz belterület 775/12 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

122/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról

Z-123/2022.(V.26.)számú önk. hat.„Pomáz Város Önk. feladatkörében megvalósuló projektekhez kapcs. közb. elj.-ban független akkreditált közb. szaktanácsadói és közb. jogi tevékenység nyújtása” tárgyú ajánlattételi felhívásra érk. ajánlatok elbírálásáról

 

 

Z-126/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat a „Pomáz Közoktatásáért díj” 2022. évi adományozásáról

Z-127/2022 (V.26.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat és a Dászkálovics-Czakó-Morvai perben a bíróság által kirendelt igazságügyi földmérési szakértői vélemény megismeréséről

 

Letöltések