Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődésszervező munkakör betöltésére

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kiállítások szervezése; Grafikai munkák, plakátok, szórólapok elkészítése; Programok szervezése, felügyelése; Városi rendezvények, ünnepek szervezése. A munkaidő a heti munkatársi értekezleten megbeszéltek alapján kerül beosztásra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Művelődésszervező,

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Felhasználói szintű számítógépes ismeret

- Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat előny, de pályakezdő jelentkezését is várjuk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz

- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány/ok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Huszár utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

vagy

- Elektronikus úton Kósa Anikó Intézményvezető részére a pmhk@pomaz.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Kósa Anikó, Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.pomaz.hu - 2019. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.