Bírósági ülnökök jelölése a Budapest Környéki Törvényszékre

HIRDETMÉNY 

Bírósági ülnökök jelöléséről a Budapest Környéki Törvényszékre

 

Az állampolgárok közötti egyre több jogviszonyban – vita esetén – a bíróságok hozzák meg a végső döntést. Egy-egy település lakossága számára rendkívül fontos, hogy a bíróságok működőképesek legyenek. Ennek egyik feltétele az ülnökök választásának sikeres, zökkenőmentes lebonyolítása.

A Köztársasági Elnök határozatában az idei ülnökválasztást 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság című fejezetének értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól, valamint arról, hogy az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke által kiadott, a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 24/2023. (II. 5.) OBHE határozatában foglaltak szerint Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszékre 21 fő munkaügyi és 11 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnököt kell megválasszon. Erről Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke 2023. március 17. napján kelt levelében tájékoztatta Pest vármegye településeinek polgármestereit. Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.

Ki jelölhet?

 

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik, a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit pedig az egyesületek – kivéve pártok -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Ki lehet jelölt?

Jelöltté válhat és ülnöknek megválasztható az a 30. évét betöltött, de a 70. életkort el nem érő magyar állampolgár, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöléshez csatolandó dokumentumok részletes listája megtekinthető a mellékelt tájékoztatóban.

A jelöltállítás határideje: 2023. március 31. 12:00 óra.

Jelölések benyújthatók:

  • személyesen a Pomázi Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
  • postán a 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. címen.

Pomáz, 2023. március 23.                                              

                          

                                                                                  Leidinger István
                                                                                   polgármester

 

További híreink

Vadriasztás, vadelejtés belterületen

Vadriasztás, vadelejtés belterületen

Augusztus 31-ig minden nap délután 16 és reggel 6 óra között helyi megbízott vadászok a lakosok biztonságának maximális szem előtt tartásával megkezdik a vadak riasztását indokolt esetben kilövését. Kérjük, hogy ebben az időpontban, az alábbi területeken lehetőség...

Kertmozi a Placcon

Kertmozi a Placcon

Június 9-én nyitja meg kapuit a PMHK Kertmozija a Placcon, a Művelődési Ház újközösségi terén! Elsőként egy klasszikus magyar filmet, A legényanyát tekinthetik meg. Jegyek elővételben a könyvtárban a nyitvatartási ideje alatt kaphatóak, valamint a helyszínen a vetítés...

Dr. Telegdi András és dr. Csiba-Tóth Csaba szabadságon lesznek

Dr. Telegdi András és dr. Csiba-Tóth Csaba szabadságon lesznek

 Dr. Csiba-Tóth Csaba június 7-én (szerdán) nem rendel. Helyettesítését dr. Buda Andrea látja el saját rendelési idejében, 7-11 óra között.   Dr. Telegdi András június 8-án és 9-én szabadságon lesz. A doktor urat dr. Vas János helyettesíti a saját rendelési...

Pomáz 2 millió forintos különdíjat kapott

Pomáz 2 millió forintos különdíjat kapott

„Fenntartható közösség” kategóriában városunk 2 millió forintos különdíjat kapott az OTP Bank – Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) partnerségével – kiírt önkormányzati pályázaton. A díjat Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese és...