Bírósági ülnökök jelölése a Budapest Környéki Törvényszékre

HIRDETMÉNY 

Bírósági ülnökök jelöléséről a Budapest Környéki Törvényszékre

 

Az állampolgárok közötti egyre több jogviszonyban – vita esetén – a bíróságok hozzák meg a végső döntést. Egy-egy település lakossága számára rendkívül fontos, hogy a bíróságok működőképesek legyenek. Ennek egyik feltétele az ülnökök választásának sikeres, zökkenőmentes lebonyolítása.

A Köztársasági Elnök határozatában az idei ülnökválasztást 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság című fejezetének értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól, valamint arról, hogy az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke által kiadott, a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 24/2023. (II. 5.) OBHE határozatában foglaltak szerint Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszékre 21 fő munkaügyi és 11 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnököt kell megválasszon. Erről Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke 2023. március 17. napján kelt levelében tájékoztatta Pest vármegye településeinek polgármestereit. Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.

Ki jelölhet?

 

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik, a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit pedig az egyesületek – kivéve pártok -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Ki lehet jelölt?

Jelöltté válhat és ülnöknek megválasztható az a 30. évét betöltött, de a 70. életkort el nem érő magyar állampolgár, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöléshez csatolandó dokumentumok részletes listája megtekinthető a mellékelt tájékoztatóban.

A jelöltállítás határideje: 2023. március 31. 12:00 óra.

Jelölések benyújthatók:

  • személyesen a Pomázi Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
  • postán a 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. címen.

Pomáz, 2023. március 23.                                              

                          

                                                                                  Leidinger István
                                                                                   polgármester

 

További híreink

Meghívó a 2024. február 27-i képviselő-testületi ülésre

Meghívó a 2024. február 27-i képviselő-testületi ülésre

Február 27-én (kedden) 14 órai kezdettel Pomáz Város Önkormányzatának képviselő-testülete ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, amire várnak minden érdeklődőt. Élőben az Önkormányzati TV honlapján (https://onkormanyzati.tv/) követhető, ahonnan később...

Márciusban kezdődik a zöldhulladék-elszállítás

Márciusban kezdődik a zöldhulladék-elszállítás

Idén már márciustól elszállítja a szolgáltató a zöldhulladékot. Azok elszállítási napja megegyezik a szelektív hulladék elszállításának napjaival. Március 7. – CS3-as körzet Március 8. – P3-as körzet Március 14. – CS4-es körzet Március 15. – P4-es körzet Március 21. –...

Szépkorúakat köszöntöttek születésnapjuk alkalmából

Szépkorúakat köszöntöttek születésnapjuk alkalmából

Márkus Lászlóné, Edit óvó nénit köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Leidinger István polgármester és Kiss László a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja. Ugyancsak 90. születésnapját ünnepelte Faragó Béla, akit Leidinger István polgármester Nagy Istvánnal, a...