Pomázi Polgár 2021. júniusi száma

Pomázi Szociális buszjárat próbamenetrendje

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. II. negyedév (április-június)

Újra van személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

Kerékpáros közlekedés kialakítása a Bihari és Beniczky utcák között Pomázon - Sajtóközlemény

Pomáz Város Önkormányzata 2019-ben támogatást nyert belterületi kerékpárút hálózatának fejlesztésére. A projekt keretében Pomáz város északnyugati városrészében a Bihari és a Beniczky utcák között került sor kerékpárforgalmi létesítmények kialakítására. A projekt keretében összesen 647,1 fm önálló kerékpárút épült, emellett közel 2 km hosszon, útburkolaton felfestett kerékpárnyom jött létre. A projektben a kerékpárosok közlekedésbiztonságát szolgáló elemek, kerékpártárolók elhelyezése és zöldterület fejlesztés is megvalósult.

A projektben tervezett fejlesztés a Szentendre felől kiépült kerékpárúthoz csatlakozva került kialakításra, amely egyrészt önálló kerékpárútból, másrészt az útvonalakon kerékpárnyomok felfestéséből áll. A Bihari utcától indul, majd a Beethoven-Táncsics-Magyar utcán keresztül a Huszár utcáig tart a kerékpárnyom felfestése. A kerékpárút nyomvonalak a meglévő úthálózaton kerültek kijelölésre, megtartva a jelenlegi elsőbbségi viszonyokat. A nyomvonal közvilágítással ellátott. A nyomvonal meghatározásánál a biztonságos kerékpár-közlekedés feltételeinek javítását elősegítő fejlesztés volt a cél, a nagy forgalmú utcákról a kerékpáros forgalom leterelése a meglévő települési mellékút hálózatra, az úthálózat elemeinek összekapcsolásával. A kerékpáros nyomok mentén, attól függetlenül a környezet gyalogos forgalma biztosított. A kerékpáros nyom a gépjárművezetők számára figyelemfelhívó hatású, a kerékpárosoknak pedig a haladás nyomvonalát és irányát jelzi. A felfestéssel jelölt szakasz több csomóponti átvezetést tartalmaz, az elsőbbségi szabályok megtartásával felfestéssel, előjelző táblákkal történik a kerékpáros forgalom biztosítása.

Az önálló kerékpárút Pomáz központi részén helyezkedik el, a Szelistye sétányon halad keresztül. A kerékpárút a Huszár utcáról nyíló ingatlanon a meglévő térköves burkolattól indul, amelyen keresztül kapcsolatot teremt a Huszár utcán felfestésre kerülő kerékpáros nyommal. A Szelistye sétány mentén vezetett új nyomvonal keresztezi a Tas utcát, majd a Szelistye sétány mentén kiépített futópálya mellett tart a Tél utcáig. A Tél utcán keresztül kerül a kerékpárút újra kapcsolatba a Huszár utcán felfestéssel, táblázással kijelölt kerékpáros nyommal, mely a Beniczky utcáig tart. A megvilágítást napelemes kandeláberek biztosítják. A kerékpárút kétirányú, a burkolat szélessége 2,00 m. A biztonságos átkelést a Tas és a Tél utcánál napelemes prizmák, pollerek is biztosítják. A kerékpárútnak köszönhetően a nagy forgalmú Huszár utcáról a kerékpáros forgalom leterelhető, ezáltal biztonságosabbá válik.

A beruházás eredményeként a város szélétől a belvárosi részig kerékpárral biztosított az eljutás. Az érintett területen közintézmények (posta, óvoda, művelődési ház, orvosi rendelő), jelentős szolgáltatók (szupermarket, bankfiókok, stb.), illetve a közösségi közlekedés (HÉV-megálló, buszmegállók), is kerékpárosan elérhetővé váltak.

A kivitelezési munka az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2020.08.14-én megkötött vállalkozási szerződés alapján a VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kivitelezésében 2020.08.14. - 2020.12.03. között valósult meg.

A projekt összesen 104 969 539 Ft költségéhez a Pénzügyminisztérium 95%-os intenzitás mellett 99 721 061 Ft támogatást nyújtott Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében.

Köszönjük a projekt megvalósításához kapott vissza nem térítendő támogatást!