Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. augusztusi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. III. negyedév (július-szeptember)

Tüdőszűrés lesz augusztus 22. és szeptember 7. között

 

Újra van személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

A koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések enyhülése után ismét van személyes ügyfélfogadás a Pomázi Polgármesteri Hivatalban. A személyes ügyfélfogadáshoz előzetesen időpontot kell foglalni a (26) 814-300-as telefonszámon, a pomaz@pomaz.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy személyesen a hivatal Ügyfélszolgálatán.

A hivatal épületeiben kérjük a maszk viselését és a 1,5 méteres védőtávolság betartását.

 

Polgármesteri és alpolgármesteri fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Jegyzői fogadóóra: hétfő 13-17 óráig

A fogadóórára történő bejelentkezéskor kérjük megjelölni azt a konkrét problémát, ügyet, amelynek személyes megbeszélését az ügyfél kezdeményezi.

• A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 13-17 óráig

Szerda: 8-12 és 13-16 óráig

Péntek: 8-12 óráig

• A Polgármesteri Hivatal pénztári nyitva tartása:

Hétfő: 9-12 és 14-16.30-ig

Szerda: 9-12 és 14-15 óráig

Péntek: 9-12 óráig

• Az Ügyfélszolgálaton (Luppa Vidor utca 12.) a teljes hivatali időben lehetőség van a papír alapú beadványok leadására, a hivatali ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok átvételére, a szóbeli kérelmek jegyzőkönyvbe foglalására. Az ügyintézés továbbra is plexi védőfalon keresztül történik, a maszk viselése és a 1,5 méteres távolság betartása szükséges.

• A telefonos egyeztetést, tájékoztatást kérő, telefonos elérhetőségét megadó ügyfelet a hivatal ügyintézői, legkésőbb a kezdeményezést követő munkanapon visszahívják. Kérjük, ha telefonálnak, előre készítsék elő a tájékoztatáshoz szükséges adatokat. Ügyet indítani, ügyet intézni telefonon természetesen továbbra sem lehetséges.

• A személyesen, illetve postai úton papír alapon benyújtott iratokon kívül az ügyfelek több elektronikus ügyintézési lehetőségi forma közül választhatnak:

- Az E-Önkormányzat Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), ahol a bejelentkezéshez telefonos azonosítás, Ügyfélkapus regisztráció vagy elektronikus személyigazolvány szükséges. Az Ügyindítás menüpontnál a legördülő listából választhatnak ügytípust. (Az oldal használatához itt érhetőek el bemutató videók: https://www.pomaz.hu/e_onkormanyzat)

- Amennyiben az oldalon az adott ügyben nincs megfelelő formanyomtatvány, akkor az e-Papír oldalon (https://epapir.gov.hu) küldhetik el hivatalosan beadványukat. Az oldal használatához szintén Ügyfélkapus regisztráció szükséges.

- A hatósági engedélyezési ügyekben A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény IV. fejezetében (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv) foglalt szabályok alapján elektronikus levélben is kezdeményezhető eljárás. A bejelentést kizárólag az ellenorzott.bejelentes.pomaz@pomaz.hu e-mail címen lehet benyújtani, amelynek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket tartalmaznia kell.

A törvény értelmében a következő ügyekben nem lehet ilyen módon eljárni:

a) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatálya alá nem tartozó engedélyezésekre,

b) azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,

c) a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyekre,

d) azokra az engedélyezésekre, amelynek tárgya valamely jogosultság mértékének megállapítása,

e) az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre,

f) a hatósági bizonyítvány és hatósági igazolvány kiadására, valamint hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló ügyekre, és

g) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé

(Kormányrendelet határozza meg, hogy az ellenőrzött bejelentések közül milyen ügyek vannak kizárva. Ezeknek az ügyeknek a listája az oldal aljáról letölthető.)