Pomázi Polgár 2022. júniusi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. III. negyedév (július-szeptember)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

NAV tájékoztató az adószámláról

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy adószámlája egyenlegét - ügyfélkapus bejelentkezés után - elektronikusan lekérdezheti az eBEV-portálon. Ehhez a portál Szolgáltatások menüpontjában az Adószámla- és

pótlékadatok szolgáltatás Adószámla funkcióját kell kiválasztania. A lekérdezésben segít a NAV

honlapján elérhető lekérdezési útmutató.

 

Javasoljuk, hogy a lekérdezés eredményét, vagyis a NAV-nál nyilvántartott adószámlájának adatait egyeztesse saját nyilvántartásával!

 

HOGYAN KELL ÉRTELMEZNI AZ ADATOKAT?

Az adószámla egy adónemenkénti nyilvántartás, amely két oldalból áll: "Kötelezettség" oldal és "Pénzforgalmi" oldal.

° A "Kötelezettség" oldal tartalmazza a bevallások adatait, a NAV által megállapított fizetési kötelezettségeket, illetve fizetési kedvezményeket. A kötelezettségeket úgy ellenőrizheti, ha összeveti a benyújtott bevallásaiban vagy a NAV határozataiban szereplő adatokat az adószámla "Kötelezettség" oldalán megjelenő adatokkal.

A "+" előjel befizetendő összeget, a "-" előjel pedig a visszajáró összeget, vagy kötelezettségének csökkenését jelöli. Az "Esedékesség dátuma" azt az időpontot mutatja, ameddig az adott kötelezettségeit késedelmipótlék-mentesen fizethette meg, vagy amely naptól visszaigényelhette túlfizetését.

° A "Pénzforgalmi" oldalon a befizetések, a NAV által kiutalt tételek, valamint az adónemek közötti átvezetések szerepelnek. A pénzforgalmi tételeket a befizetési bizonylatok, például csekkek, átutalási megbízások alapján ellenőrizheti. Elsősorban azt kell megvizsgálnia, hogy minden befizetési tétel megtalálható-e az adószámla "Pénzforgalmi" oldalán, és azok összege, teljesítési időpontja megegyezik-e a saját nyilvántartásával.

A "-" előjelű tételek a befizetést vagy az átvezetést jelzik egy másik adónemről, míg a "+" előjelűek a kiutalást vagy az átvezetést egy másik adónemre. A "Teljesítés dátuma" azt mutatja, hogy a befizetett, átvezetett összeg mikortól számít megfizetettnek, vagy a kiutalást, illetve az átvezetést mely napon teljesítette a NAV.

 

Az adószámla-kivonat legalján összesítve jelenik meg tartozása, illetve túlfizetése is.

 

Az adószámláról és az azon szereplő adatok értelmezéséről részletesebb információkat a NAV honlapján talál.

 

HOGYAN RENDEZHETI TARTOZÁSÁT?

Ha az adatok egyeztetésekor azt állapítja meg, hogy a tartozást időközben megfizette, akkor azzal nincs további teendője. Ha azonban tartozása még megvan, akkor azt mielőbb rendeznie kell. Ezt a következők szerint teheti meg:

 

Adónemek közötti átvezetéssel

Ha adószámlájának egy másik adónemén valós túlfizetése van, akkor ezt az összeget átvezetheti arra az adónemre, ahol tartozása van.

° Ezt legegyszerűbben az "Átvezetés és kiutalási kérelem" elnevezésű űrlapon (ATVUT17) teheti meg, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) az Új nyomtatvány >

Kérelmek > Átvezetési és kiutalási kérelem útvonalon érhető el és nyújtható be, valamint az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is.

° Kérheti az átvezetést telefonon is, a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerében (ÜCC). Az ÜCC Magyarországról ingyenesen, a 06 (80) 20-21-22, külföldről a +36 (1) 441-9600 számon hívható. Használatához ügyfélazonosító számra van szükség, amit a TEL jelű űrlapon kell igényelni. A nyomtatvány legegyszerűbben az ONYA-ban Új nyomtatvány > Kérelmek > TEL

nyomtatvány útvonalon érhető el és nyújtható be, de beadható az ÁNYK-ban is.

 

Átutalással

° Tartozását átutalhatja az adónem mellett szereplő számlaszámra, ez esetben ne felejtse el a "Közlemény" rovatban feltüntetni az adószámát!

° Utalhat az eBEV-portálon elérhető Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) házibankfelületén is, ha az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatók valamelyikének -

MKB Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt. - ügyfele.

 

Bankkártyával

° Az ONYA-ban a Fizetés menü választásával is lehetősége van bankkártyás, úgynevezett VPOSfizetésre, az eBEV-portálon pedig az adószámla-lekérdezéshez kapcsolódóan, vagy az EFER > Megbízási csomagok menüben.

° Bankkártyával fizethet a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain is, POS-terminálokon keresztül.

 

FONTOS, hogy gazdálkodóként csak meghatározott fizetési kötelezettségeket teljesíthet bankkártyával, például az eljárási illetéket, vagy tételes elszámolású fizetési kötelezettségét. A bankkártyás fizetési lehetőségekről, és a kijelölt ügyfélszolgálatokról a 35. számú, "Bankkártyásadófizetés" című információs füzetben talál részletes tájékoztatást a NAV honlapján.

 

Csekken

Ha pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, akkor tartozását csekken is befizetheti. Csekket a

"Kérelem készpénzátutalási megbízás (csekk) igényléséhez" elnevezésű nyomtatványon, vagy a NAV

1819-es telefonszámon hívható Infóvonalán is igényelhet.

 

A befizetési módokról bővebben a "Ki hogyan fizethet a NAV-nak?" című tájékoztatóban olvashat.

 

FIZETÉSI NEHÉZSÉGEI ADÓDTAK?

Ha átmeneti fizetési nehézségei vannak, akkor fizetési kedvezményt, azaz fizetési halasztást, részletfizetést, mérséklést, illetve elengedést kérhet. Ennek módjáról a 30.1. számú "Fizetési kedvezmények gazdálkodó szervezeteknek" című információs füzetből, vagy a NAV 1819-es telefonszámon hívható Infóvonalán tájékozódhat.

 

MI TÖRTÉNIK, HA NEM RENDEZI TARTOZÁSÁT?

Ha tartozását késve vagy egyáltalán nem rendezi, akkor az esetleges végrehajtási eljárás mellett a NAV késedelmi pótlékot is felszámít.

 

HOGYAN IGÉNYELHETI VISSZA TÚLFIZETÉSÉT?

Ha más adónemen már nincs tartozása, a túlfizetést - hasonlóan az adónemek közötti átvezetéshez - az "Átvezetési és kiutalási kérelem" elnevezésű űrlapon (ATVUT17) igényelheti vissza az ONYA-ban az Új nyomtatvány > Kérelmek > Átvezetési és kiutalási kérelem útvonalon, valamint az ÁNYK-ban is, ha

° a túlfizetés valós (tehát nem csak "látszólagos", mint amikor például az adóelőleg már megjelenik az adószámlán, de a bevallás adatai - javítás vagy későbbi esedékesség miatt - még nem),

° még nem évült el  (azaz annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 éven belül, amikor például az előírtnál nagyobb összeget fizetett be, vagy bevallásból visszaigényelhető adója keletkezett, de annak kiutalását vagy átvezetését nem kérte), valamint

° nincs köztartozása, és

° elévülési időn, azaz 5 éven belül valamennyi bevallását benyújtotta.  

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

Kereshet minket

° elektronikusan e-Papír szolgáltatás "Adószámla" témacsoportján keresztül,

° írásban, postai úton az adószámláját vezető NAV-igazgatóságnak címezve (ha észrevétele van, azt az "Észrevétel az adószámla-kivonatra és a kapcsolódó késedelmipótlék-értesítőre" elnevezésű nyomtatványon teheti meg),

° telefonon az ÜCC-rendszerben, ha van ügyfélazonosító száma (a telefonon intézhető ügyekről, továbbá a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről a 33. számú, "A NAV telefonos ügyintéző rendszere" című információs füzetben tájékozódhat),

° személyesen is az adószámláját vezető illetékes NAV-igazgatóság ügyfélszolgálatán, ehhez a NAV honlapján már online is foglalhat időpontot.

 

Együttműködését köszönjük!

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal