Egyházak

Római katolikus

Szent István Király Római Katolikus Plébánia

Cím: Templom tér 8.

Telefon: (26) 325-006

E-mail: pomaziplebania.iroda@gmail.com

Honlap: www.pomaziplebania.hu

Plébániai kormányzó: Mogda Péter

Római katolikus miserend:

Vasárnap

9.00 plébániatemplom

18.00 plébániatemplom

Szombat – elsőesti vasárnapi mise

18.00 Szent Miklós kápolna

Kedd, csütörtök

7.00 plébániatemplom

Szerda, péntek

18.00 plébániatemplom

Református

Lelkészi Hivatal

Cím: Hősök tere 1.

Telefon: (26) 325-297

E-mail: pomaz-csobanka@reformatus.hu

Honlap: http://www.parokia.hu/lap/pomaz-csobankai-reformatus-tarsegyhazkozseg/

Nyilas Zoltán református esperes

Református gyülekezet állandó alkalmai:

Hétfő: 9.30 baba-mama kör (a hónap 1. és 3. hétfőjén)

17.00 imaóra (páratlan heteken)

18.00 énekkari próba

Kedd: 18.00 kékkereszt

Szerda: 18.00 bibliaóra

Péntek: 19.00 ifj. bibliaóra

Vasárnap: 10.30 istentisztelet, 10.30 gyermek istentisztelet

Evangélikus

Istentiszteletek

Minden hónap első vasárnapján 8.30-tól:

Úrvacsorával egybekötött Istentisztelet: Budakalász,

református gyülekezeti terem (Budakalász, Kereszt utca

7.)

Minden hónap harmadik vasárnapján 8.30-tól:

Pomáz, református gyülekezeti terem (Pomáz, Hősök tere

1.)

Bibliaóra: Minden hó első szerdáján 18.00 órától a

budakalászi református gyülekezeti teremben.

A köztes vasárnapokon továbbra is Szentendrén (Luther

tér 1.) 10.00-kor van evangélikus istentisztelet.

Plántáló lelkész: Győri János Sámuel

Telefon: (20) 824-5855

E-mail: gyjslevelezes@gmail.com

Parókus, lelkész: Horváth-Hegyi Olivér

Telefon: (20) 824-2789

E-mail: oliver.horvath-hegyi@lutheran.hu

Honlap: https://szentendre.lutheran.hu/

Görögkatolikus

Lelkészi Hivatal:

Cím: Ond utca 2.

Telefon: (30) 158-7929

Honlap: pomaz.gorogkatolikus.hu

Parókus: Gánicz László

Görögkatolikus Parókia Istentiszteletei

a Szent Miklós kápolnában (Karitász Ház)

Vasárnap

9.00 Szent Liturgia

Szerda

18.00 Szent Liturgia

1-2-3. Péntek

18.00 Vecsernye

Szerb ortodox

A szerbség a XVII. században került a török miatt elnéptelenedett Pomáz faluba. Vallásuk az eredeti lakhelyükön uralkodó bizánci keresztény, az ortodox vallás volt, és jelenleg is az. A vallás meghatározó volt nyelvük, szokásaik, összetartozásuk, identitásuk hosszú időn keresztüli megmaradásában. Egészen az 1950-es évek végéig saját iskolájuk volt, sőt 1954-ig kollégium is volt a nem itt lakó szerb-horvát gyerekek általános és középiskolai oktatásának elősegítésére.

A szerb templom 1719-22 között épült.

Esperes: Milisavic Ljubisav

Cím: Pomáz, Szerb utca