SZSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

SZSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 21/a,

Telefon/fax: 26/322-370

Mobil: 20/808-7075

E-mail: csaladesgyermekjoleti@szszk.pomaz.hu

Facebook-oldal: https://www.facebook.com/csaladsegito.pomaz.7

Fogadóórák: hétfő: 13-16-ig, szerda: 8-12, 13-17-ig, péntek: 8-12-ig.

Időpontot lehet foglalni telefonon, e-mail-en, Facebook-on!

 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

Tagintézmény-vezető:
Benczik Orsolya

 

Családsegítő munkatársak:

Gerencsér-Szegezdi Gabriella

Molnár Erika
Pap-Koponyás Ágota
Révészné Lőrincz Judit
Tarr-Dezső Daniella

 

Családsegítő asszisztens:

Szente Noémi

 

Tevékenységi körök:

 A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, veszélyeztetettségük megelőzését, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgálja.

Főbb feladataink:

– információnyújtás (az igénybe vehető támogatásokról, a gyermeki jogokról, ingyenes jogi tanácsadás elérhetőségéről)

– tanácsot adunk (életvezetési, mentálhigiénés, nevelési, családtervezési ügyekben)

– segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéséhez (kérelmek, beadványok megfogalmazása, határozatok értelmezése, telefonálás,)

– szociális segítő tevékenységet végzünk

– működtetjük a gyermekvédelmi jelzőrendszert, jelzéseket fogadunk gyermekek veszélyeztetettségéről illetve egyének, családok krízishelyzetéről, a veszélyhelyzetet elhárító munkát koordináljuk

– a gyermek súlyos veszélyeztetettségének észlelése esetén hatósági intézkedést kezdeményezünk

Családsegítő szolgáltatásaink minden pomázi lakos számára ingyenesen, önkéntesen elérhetőek.

 

A segítségnyújtás főbb típusai:

– információnyújtás (önkormányzati támogatásokról és ellátásokról, ingyenes jogi tanácsadás elérhetőségéről, munkanélküli ellátásokról, szociális étkeztetésről)

– hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás (hivatalos levelek/végzések értelmezése, kérelmek megfogalmazása)

– tanácsadás (lakhatással, megélhetéssel, munkahelykereséssel és családi problémákkal kapcsolatban)

– rendszeres szociális segélyben részesülők és/vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők segítése (munkahely kereséshez ingyenes internet használat, ügyintézési segítségnyújtás, önéletrajz megírásának segítése)

– Adományok közvetítése

A segítségnyújtás történhet egyszeri tanácsadás keretében vagy írásos megállapodás alapján folyamatos, többszöri találkozások alkalmával.

 

Rendszeres programjaink (a programjainkon való részvétel ingyenes):

– A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai-szervezeti átalakulásával párhuzamosan, Szolgálatunknál egy ún. arculatváltási folyamatot is elindítottunk. Ennek célja elsősorban az, hogy településünk lakossága szolgáltatásaink minél változatosabb spektrumával ismerkedhessen meg. Az ellátottak körének bővüléséhez próbálunk meg alkalmazkodni prevenciós jellegű, tematikus csoportjainkkal, szem előtt tartva a testi-mentális egészségmegőrzés hosszú távú célját.

– Programjaink, csoportjaink, tervezése, kialakítása során szem előtt tartjuk ellátottjaink életkori, élethelyzeti, érdeklődésbeli különbségeit, igényeit, és próbálunk minél több réteget megszólítani. Foglalkozásainkat két hetente tartjuk, Facebook csoportunk, aminek elsősorban az a funkciója, hogy szakmánkba vágó, hasznos megosztásokkal, informatív cikkekkel tájékoztassa a lakosságot folyamatosan működik.

– „Kamasz klubot” tartunk minden szerdán 15-16, 30 óra között. Páros héten a kiskamaszoknak (8-12 év), páratlan héten a nagyobbaknak (12-17 év) .

– Családterápiát biztosítunk helyben, családon belüli problémák megoldására, terápiás módszerekkel, előre egyeztetett időpontokban.

– Lehetőséget biztosítunk számítógép használatát ismerők részére, internet hozzáféréshez. pl. álláskeresés, albérlet keresés céljából

 

Tájékoztató a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény Család és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény telefonos készenléti szolgálat ügyeleti ideje 0-24 óráig a (20) 364-0827 számon érhető el.

Székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Telefonszám: (26) 312-605; (20) 295-8195

E-mail: gyermekjoletszte@gmail.com

 

Biztosított ellátások, szolgáltatások:

Utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munka.

Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás.

Az adott év – munkanapján- minden héten, Kedden: 14-18 óra és pénteken 14-18 óra között – 2 órás időtartamban- a hatósággal, a bírósággal, a szülővel és a gyermekkel/gyermekekkel előre egyeztetett időpontban zajlik. Szükség esetén, hétvégén – hatóság illetve a bíróság végzése alapján.

Helyszíne: Szentendre, Szentlászlói út 89.

Kórházi szociális munka – ha a helyi viszonyok azt indokolják

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat

Telefonos készenléti szolgálat ügyeleti ideje:

Munkanapokon este 17-től – reggel 9 óráig

Munkaszüneti napokon 0-24 óráig

Telefonszám: (20) 364-0827

A téli időszakban a készenléti ügyelet telefonja a 0-24 óra üzemel.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által működtetett (80) 630155 telefonszám a nap 24 órájában ingyenesen hívható.

Jogi tájékoztatás nyújtása – kéthetente hétfőn: 13-17 óráig

Pszichológiai szolgáltatás (kétheti váltásban hétfőnként Tahitótfalu, Budakalász 13-17 óráig, Szentendrén K-P: 9-17 óráig)

Családkonzultáció, családterápia (igény szerint egyeztetett napokon 17-19 óráig)

Mediációt (szaknévsorba való bejegyzés nélkül) – konfliktuskezelő szolgáltatás az esetkezelés módszereként – igény szerint)

Szociális diagnózis készítése (igény szerint, időpont egyeztetés szükséges)

Szociális képzéshez gyakorlati terep