SZSZK, Idősek Napközbeni Ellátása Csoport

Szociális alapellátások

Idősek nappali ellátása, Házi segítségnyújtás, Szociális Étkeztetés, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Elérhetőségeink:
Cím: 2013 Pomáz, Községház utca 2.
Tel.: 06 20 234 8004

E-mail: garai.peterne@szszk.pomaz.hu

Nyitvatartásunk: munkanapokon (hétfőtől péntekig) 8 és16 óra közöt

Szolgáltatásaink

Idősek nappali ellátása (Idősek klubja)

Időseinknek lehetősége nyílik a szabadidős programjainkon részt venni, mint például: különböző előadások, kirándulások, ünnepségek (majális, szüret, születés- és névnapok, egyházi és nemzeti ünnepek), foglalkozások, gyógytorna, stb. valamint társaságban tölteni a nap nagy részét, ezzel is gátolva az elmagányosodást és az otthoni esetleges balesetek kialakulását. Napközben lehetőség van – a programokon kívül – beszélgetésre, sétálásra, éneklésre, olvasásra, zenehallgatásra és pihenésre is…

Ellátottjainknak segítséget nyújtunk ügyeik intézésében, mint például hivatalos ügyek, közgyógy-igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, vagy pl. elveszett okmányok pótlása, stb.

A nappali ellátást igénybe vevők – térítéséi díj ellenében – kérhetnek étkeztetést, amely a szociális étkeztetés keretében vehető igénybe. A nappali ellátás igénybevétele térítésmentes!

Az idősekkel Székelyné Horváth Valéria foglalkozik, aki a nappali ellátás munkatársa, elérhető – munkanapokon 8 és 16 h között – a 06 20 234 8004 telefonszámon vagy személyesen.

 

Szociális étkeztetés

Ellátottjaink számára – akik koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális rászorultságuk alapján vehetik igénybe az ellátást – napi egyszeri meleg ételt biztosítunk, melyet lehetőség van helyben fogyasztással, házhoz szállítással vagy elvitellel kérni. Az étkezésért és a házhoz szállításért fizetendő térítési díj összege, jövedelem függő.

Étkeztetéssel kapcsolatosan Garai Péternét  kell keresni személyesen vagy telefonon a 06 20 234 8004-es telefonszámon.

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében kétféle ellátási forma vehető igénybe, – kizárólagosan vagy együttesen – az előzetes házi orvosi és intézményvezetői vizsgálat, valamint a jogszabályi előírás alapján.

Az egyik forma a szociális segítés, melynek keretében takarítás (életvitelszerűen használt helyiségekben), mosás, vasalás, bevásárlás, mosogatás, stb., szükség esetén bentlakásos intézménybe történő beköltözés elősegítése vehető igénybe.

A másik forma a személyi gondozás, melynek keretében információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás; családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése; a szabadidős tevékenységben való közreműködés; ügyintézés; mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere; mozgatás ágyban, gyógyszer kiváltása, adagolása, vérnyomás és vércukor mérése; hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, stb. vehetők igénybe.

Mindkét ellátási forma, térítési díj fizetés ellenében vehető igénybe, az ellátást igénybe vett órák összessége alapján.

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők: Szatmári Annamária, Márkus Zita, Vad Debóra, Kohányi Miklós, Repárszky Katalin, Szécsi Alexandra. Elérhetőségük: 06 20 234 8004

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Segítséget nyújtunk a saját otthonukban élő, szociálisan rászoruló személyek részére a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. A szolgáltatás 24 órás készenléti ügyeletben működik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.

A segítségnyújtással kapcsolatban Letonai Gabriella szakmai vezetőt kell keresni személyesen vagy telefonon a 06/26-525-274-es, illetve a  06 20 234 8004 telefonszámon.

Továbbá a szolgáltatáshoz az alábbi 3 dokumentumot kérjük  kitöltve eljuttatni az Intézménybe:

Kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás

Jövedelemnyilatkozat

 

Garai Péterné

csoportvezető
06 20 234 8004

garai.peterne@szszk.pomaz.hu