Közzététel

Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatása

Nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Nettó 5 millió Ft. feletti szerződések 2016. év

Nettó 5 millió Ft. feletti szerződések 2017. év

Nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések – 2018

Nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések – 2019

Nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések – 2020

Nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések – 2021

Nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések – 2022. (2022.05.31-ei állapot)

Egyéb közzétételek:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján

2015. II. negyedéves mérleg

2015. I. negyedéves mérleg

2014. IV. negyedéves mérleg

2014. III. negyedéves mérleg

2014. II. negyedéves beszámoló

2014. I. negyedéves beszámoló

2013. IV. negyedéves beszámoló
2013 III.negyedévi ingatlanok eladásából származó bevétel.
2013. III. negyedévi kiadás főösszesen
2013. III. negyedévi bevétel főösszesen.
2013. III.negyedévi 1-es számlaosztály.
2013. féléves pénzügyi beszámoló
2013. I. negyedéves pénzügyi beszámoló

2012 évi ingatlanok eladásából származó bevétel

2012. évi szállítói kötelezettségek.

2012. évi végleges támogatások részletezése.

2012. évi nem számlás szállítói kötelezettségek.

2012. évi egyszerűsített mérleg Városi.

2012. évi kiadás főösszesen.

2012. évi bevétel főösszesen.

2012. évi 1-es számlaosztály.

2011. évi szállítói egyéb kötelezettségek.

2011. évi szállítói számlák.

2011. évi egyszerűsített mérleg Városi.

2011. évi kiadás főösszesen.

2011. évi bevétel főösszesen.

2011. évi 1-es számlaosztály.

2010. évi immateriális javak és tárgyi eszközök záró állománya.

2010. évi beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés.

2010. évi zárszámadás.

2010. szállítói számlák.

2010. szállítói egyébkötelezettség.

Bevételek
Kiadások

Egyszerűsített mérleg 2007. év
Egyszerűsített mérleg 2008. év
Egyszerűsített mérleg 2009. év
Egyszerűsített mérleg 2010. év


Szállítói kötelezettség

Szerződésből eredő kötelezettség

Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya
Vagyonkimutatás 2009
Vagyonkimutatás 2010

ÁSZ 2009. évi ellenőrzésére készített Intézkedési terv
Pomáz Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről
ÁSZ 2011.évi ellenőrzésére készített Intézkedési terv


Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója
Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi eredménykimutatása


Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója
Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2011. évi eredménykimutatása


Magyar Kóruskastély 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója
Magyar Kóruskastély 2011. évi eredménykimutatása
Magyar Kóruskastély 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló és eredménykimutatás
Magyar Kóruskastély 2013. évi egyszerűsített éves beszámolója
Magyar Kóruskastély üzleti terve 2014.
Magyar Kóruskastély közhasznúsági jelentése 2013.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. éves ügyvezetői beszámoló 2015. évről és 2016. évi üzleti terv

ÁSZ 2011. évi ellenőrzéséről készített Intézkedési terv módosítása

Pomáz Város Önkormányzat módosított éves ellenőrzési terve (2012.)

Belső ellenőrzési stratégiai terv 2013-2017.évekre

Éves ellenőrzési terv 2013.
Éves ellenőrzési terv 2014.

Ellenőrzési ütemterv 2014 – kereskedelmi üzletek és telepek ellenőrzésével kapcsolatosan
Ellenőrzési ütemterv 2015 – kereskedelmi üzletek és telepek ellenőrzésével kapcsolatosan

Letöltések