Közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Pomázi Polgármesteri Hivatal
Székhely: 2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 23-25.
Postacím: 2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 23-25.
Postafiók:
2013 Pomáz Pf: 84

Telefonszám: (26) 814-300
Fax: (26) 325-640

KRID azonosító:

Pomáz Város Önkormányzata: 658159708

Pomázi Polgármesteri Hivatal: 605075706

Központi e-mail cím: pomaz@pomaz.hu
Honlap: www.pomaz.hu

Ügyfélszolgálat:

            Címe: 2013 Pomáz Luppa Vidor utca 12.

            Postacíme: 2013 Pomáz Luppa Vidor utca 12.

            Telefonszám: (26) 814-300

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

http://www.pomaz.hu/pomazi_polgarmesteri_hivatal

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

I.b_ Szerv vezetőinek – ügyfélkapcsolati vezetőinek – neve, elérhetősége

http://www.pomaz.hu/oldal/162

 

 1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Kelemen Tibor

Telefonszám: (26) 814-365

E-mail cím: kelemen.tibor@pomaz.hu

 

Hivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.00-17.00

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: 

Helye: 2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 12.

Telefonszám: (26) 814-300

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.00-17.00-ig

Kedd-csütörtök: 8.00-16.30-ig

Péntek: 8.00-13.30-ig

 

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Testület létszáma: 11 fő

Összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: http://www.pomaz.hu/kepviselok_elerhetosegei

http://www.pomaz.hu/bizottsagok_uj_ciklus_2019_2024

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 • Pomázi Polgármesteri Hivatal

http://www.pomaz.hu/polgarmesteri_hivatal

Hivatalos név: Pomázi Polgármesteri Hivatal
Székhely: 2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 23-25.
Postacím: 2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 23-25.
Postafiók: 2013 Pomáz Pf: 84

Telefonszám: (26) 814-300
Fax: (26) 325-640

KRID azonosító:

Pomáz Város Önkormányzata: 658159708

Pomázi Polgármesteri Hivatal: 605075706
Központi e-mail cím: pomaz@pomaz.hu
Honlap: www.pomaz.hu

Ügyfélszolgálat:

            Postacíme: 2013 Pomáz Luppa Vidor utca 12.

            Telefonszám: (26) 814-300

            Címe: 2013 Pomáz Luppa Vidor 12.

 

 • Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde

Hivatalos név: Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde
Székhely: 2013 Pomáz Jókai utca 2.
Postacím: 2013 Pomáz Jókai utca 2.

Telefonszám: (26) 325-325
Fax: (26) 325-612

Központi e-mail cím: iroda@hetszinvirag.pomaz.hu
Honlap: https://www.hetszinvirag-pomaz.hu/

http://www.pomaz.hu/pomazi_hetszinvirag_ovoda_bolcsode

 

 • Szociális Szolgáltatási Központ

Hivatalos név: Szociális Szolgáltatási Központ
Székhely: 2013 Pomáz Községház utca 2.
Postacím: 2013 Pomáz Községház utca 2.

Telefonszám: (26) 525-274
Fax: –

Központi e-mail cím: szszk@szszk.pomaz.hu
Honlap: http://www.pomaz.hu/szocialis_ellatas

 

 • Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

Hivatalos név: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
Székhely: 2013 Pomáz Huszár utca 3.
Postacím: 2013 Pomáz Huszár utca 3.

Telefonszám: (26) 325-163; (20) 228-2135
Fax: –

Központi e-mail cím: pmhk@pomaz.hu
Honlap: https://www.pmhkpomaz.hu

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

Székhelye: 2013 Pomáz, Templom tér 3.

Postai címe: 2013 Pomáz, Templom tér 3.

Telefon: (26) 525-610

E-mail: info@telekikastelyszallo.hu

 

Ügyvezető: Radányi László

Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

 

Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35.

Postai címe: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35.

Telefon: (26) 325-214

E-mail: pomaz.kft@pomaz.hu

 

Ügyvezető: dr. Biro András

Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

Nincs a városnak közalapítványa

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

 • Pomázi Polgármesteri Hivatal

Hivatalos név: Pomázi Polgármesteri Hivatal
Székhely: 2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 23-25.

Vezetője: dr. Balogh Pál

Honlap: https://www.pomaz.hu

 

 • Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde

Hivatalos név: Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde
Székhely: 2013 Pomáz Jókai utca 2.

Vezetője: Bojer Mónika

Honlap: https://www.hetszinvirag-pomaz.hu/

 

 • Szociális Szolgáltatási Központ

Hivatalos név: Szociális Szolgáltatási Központ
Székhely: 2013 Pomáz Községház utca 2.

Vezetője: dr. Király Eszter

Honlap: http://www.pomaz.hu/szocialis_ellatas

 

 • Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

Hivatalos név: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
Székhely: 2013 Pomáz Huszár utca 3.

Vezetője: Nyári Darinka

Honlap: https://www.pmhkpomaz.hu

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Neve: Pomázi Polgár

Szerkesztőség és a kiadó neve: Pomázi Polgármesteri Hivatal

Címe: 2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 23-25.

Főszerkesztő: Nagy Szilvia

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Hivatalos név: Pest Vármegyei Kormányhivatal
Székhely: 1052 Budapest Városház utca 7.
Postacím: 1052 Budapest Városház utca 7.

Telefonszám: (1) 328-5812; (1) 485-6957; (1) 485-6926
Fax: –

Központi e-mail cím: pest@pest.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

 

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
 • Pomáz Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
 • Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
 • Iratkezelési Szabályzat

 

 

 1. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

Nem releváns

 

 

 1. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

 

 

 1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Pomáz közigazgatási területe

 

Ügyintézéshez szükséges nyomtatványok

http://www.pomaz.hu/nyomtatvanyok

 

 1. évi XCIII. törvény az illetékekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000093.tv

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetőségei (ügyfélfogadás)

http://www.pomaz.hu/pomazi_polgarmesteri_hivatal

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Temető

Hulladékgazdálkodás

Közvilágítás

Köznevelés

Közművelődés

Egészségügyi szolgáltatás

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás

Kommunális (köztemetés, közút üzemeltetés, vízgazdálkodás)

 

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Pomázi Polgár

Papír alapon 5900 példányban jelenik meg és elektronikusan is elérhető a http://www.pomaz.hu/pomazi_polgar_ címen.

Ingyenes a kiadvány

 

 

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

MikroDat rendszer

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1599137209_5_2015_szmsz_egysegesben.pdf

Testületi szerv döntései előkészítésének rendje:

Állampolgári közreműködés (véleményezés) módja: lakossági fórum, online lakossági tájékoztatás, online véleménynyilvánítás

Eljárás szabályai:

Testületi szerv üléseinek helye: 2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 23-25.

Testületi szerv üléseinek ideje: minden hónap utolsó keddje

Nyilvánossága: www.onkormanyzati.tv

Döntései, ülésének jegyzőkönyve: http://www.pomaz.hu/jegyzokonyvek

Határozatok: http://www.pomaz.hu/hatarozatok_2020

Rendeletek: http://www.pomaz.hu/rendeletek

 

 

 1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

MikroDat rendszer

Előterjesztések: http://www.pomaz.hu/eloterjesztesek

 

Képviselő-testületi ülések meghívói: http://www.pomaz.hu/kepviselo_testuleti_ulesek_meghivoi

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

Hirdetmények: http://www.pomaz.hu/hirdetmenyek

Közlemények: http://www.pomaz.hu/kozerdeku_kozlemenyek

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Ajánlatkérések

http://www.pomaz.hu/ajanlatkeresek

 

Pályázatok

http://www.pomaz.hu/palyazatok

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

http://www.pomaz.hu/tevekenysegre__mukodesre_vonatkozo_adatok

 

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről – 12. számú függelék

 

file:///C:/Users/NAGYSZ~1/AppData/Local/Temp/kozerdeku_adatigenyles_szabalyzat_1466685130-1.pdf

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)

Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul

 

 

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

 1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

III.c_ Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával összefüggő szerződések (2012-es az utolsó adat)

http://www.pomaz.hu/oldal/174

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Nem releváns

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

Hatósági nyilvántartások

http://www.pomaz.hu/hatosagi_nyilvantartasok

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

Nincs ilyen lista

Nem releváns

 

 

 1. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

Nem releváns

 

 

 1. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

Nem releváns

 

 

 1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

Nem releváns

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

Nem releváns

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

Nem releváns

 

 

 1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

Nem releváns

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

III.a_ A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

 

http://www.pomaz.hu/oldal/172 (JÓ!)

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

III.b_ A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

http://www.pomaz.hu/oldal/173

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

 

 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

http://www.pomaz.hu/palyazatok

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

5 millió forint feletti szerződések:

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1581320840_netto_5m_feletti_szerzodesek_honlapra_joo2020.pdf

 

Civil szervezetek támogatása

http://www.pomaz.hu/oldal/192/civil_szervezetek_tamogatasa

 

 

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Uniós forrásból finanszírozott pályázatok

http://www.pomaz.hu/unios_forrasbol_finanszirozott_palyazatok

 

 

 1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Közbeszerzések

http://www.pomaz.hu/kozbeszerzesek_