Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

Meghívó 2016. 03. 23. Képviselő-testületi ülés

Pomáz Város

Önkormányzata

7/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. március 23-án  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

a.) Képviselő-testületi határozatok számának javítása

Vicsi László polgármester

 

2.

a.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat könyveiben szereplő Pomázi Zenekastély Kft. számlatartozásainak leírásáról

b.) Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal könyveiben szereplő Pomázi Zenekastély Kft. számlatartozásainak leírásáról

c.) Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal vevő állományának leírásáról

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pü. csop.vez.

3.

A Zenekastély Nonprofit Kft. felajánlott üzletrészének megvásárlása

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

4.

Az önkormányzat által 2016. évben tervezett közbeszerzésekről szóló éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

5.

Pomáz Város Önkormányzata kezelésében lévő intézmények érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi árajánlatai

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

6.

Előterjesztés a 2016. évi élelmezési normák és térítési díjak megállapítására

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

7.

Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele

Vicsi László polgármester szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné közigazgatási és népjóléti csop.vez.

8.

Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtható adómentességre vonatkozó javaslatról

Szabóné

dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

9.

Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi tevékenységéről, javaslattétel az intézményre vonatkozó 2016. évi munkaterv elfogadására

 

Kósa Anikó Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

10.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan

 

Vicsi László polgármester szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné közigazgatási és népjóléti csop.vez.

11.

A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről és a köztisztasági tevékenységről szóló 22/2005.(09.12.) sz. Ök. rendelet módosítása

 

Szabóné

dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

12.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2008.(V.6.) sz. Ök. rendelet módosítása

Szabóné

dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné közigazgatási és népjóléti csop.vez.

13.

Előterjesztés a 1288 hrsz.-ú ingatlan adásvételére

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő: Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

14.

Előterjesztés a 1288 hrsz.-ú ingatlan adásvételére vonatkozó 173/2015.(IX.01.) sz. Ök. határozat visszavonásáról

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő: Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

15.

Pomáz, Tavasz u. 9. sz. alatti 1530 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre való kijelölése

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő: Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

16.

Előterjesztés a Pomázi víztornyon (016/24 hrsz.) lévő Vodafone Magyarország Zrt. által működtetett bázisállomás módosított bérleti szerződésére

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő: Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

17.

Pályázati felhívás Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz Kossuth Lajos utca 48. sz. 30 hrsz.-ú ingatlanon lévő 49,29 m2 nagyságú ingatlan bérleti jogának megszerzésére

 

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő: Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

18.

Előterjesztés az ipartelepi ingatlanokat érintő elővásárlási jog alapításáról a készülő HÉSZ-ben

 

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

19.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendkívüli tagdíj befizetési ügye

Vicsi László polgármester

 

 

20.

Egyéni lakossági kérelmek

ZÁRT ÜLÉS

Vicsi László polgármester szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné közigazgatási és népjóléti csop.vez

21.

Egyebek

 

 

 

 

 

Pomáz, 2016. március 16.

 

                                                                                                                V i c s i  László 

                  polgármester