Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

 

Meghívó 2016. 04. 27. Képviselő-testületi ülés

Pomáz Város

Önkormányzata

9/2016.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. április 27-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

a.) A 2015. évi költségvetés módosítása

b.) A 2015. évi költségvetési maradvány jóváhagyása

c.) A 2015. évi költségvetés zárszámadása

d.) A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pü. csop.vez.

 

3.

Pályázat kiírása Közoktatási Díj elnyerésére

Ternovszky Béla

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

4.

Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése

 

Vicsi László polgármester

 

5.

 Önkéntes tűzoltóság éves beszámolója

Leidinger István Pomázi Tűzoltóság tűzoltóparancsnok

 

 

6.

A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről és a köztisztasági tevékenységről szóló 22/2005.(09.12.) sz. Ök. rendelet módosítása

Szabóné

dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

szakmai előkészítő

Nagy Attiláné közigazgatási és népjóléti csop.vez.

 

7.

a.) Pomáz, Luppa Vidor utca 10. szám alatti 450 hrsz.-ú ingatlan 51 m2 nagyságú részének azaz az 1. és 2. számú lakás adásvétele

b.) A Pomáz, Kossuth Lajos utca 48. szám alatti, 30 hrsz.-ú ingatlanra a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület szolgalmi jogának bejegyzése

c.) A 857/4 hrsz.-ú magánút elnevezésű ingatlan, közúttá való nyilvánítása

d.) A Beniczky utca 58. szám alatti 984 hrsz.-ú ingatlanban lévő helyiségek értékesítésére vonatkozó pályázat kiírása

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita

főtanácsos

 

8.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

 

Vicsi László

polgármester

 

9.

Egyéni lakossági kérelem fellebbezésre vonatkozóan.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László

polgármester

 

 

10.

 

Egyebek

a.) 79/2015.(III.31.) sz. Ök. határozat módosítása

b.) Hardi Péter képviselői indítványa

 

Szabóné

dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

 

 

 

 

Pomáz, 2016. április 21.

 

 

 

                                                                                                          Vicsi László

polgármester