Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

Meghívó 2016. 09. 14.

 

Pomáz Város

Önkormányzata

16/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. szeptember 14-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

                           N A P I R E N D

                    E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

2016. évi költségvetési rendelet módosítása.

 

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

 

3.

a.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására.

b.)   A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírásának feltétel rendszere

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

4.

Előterjesztés maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére a 2016/2017-es nevelési évben.

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

5.

Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata

 

Zsebe Zsolt VKB elnök

szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

6.

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról

Ternovszky Béla

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

7.

Ingatlan ügyek:

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

8.

Vróczi út építésére közbeszerzési kiírás

 

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási előadó

9.

Előterjesztés 2131/31 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban.

Zárt ülés !

 

Vicsi Lástló polgármester

szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

10.

Egyebek.

a.) Szavazatszámláló Bizottsági póttagok megválasztása.

 

 

 

Pomáz, 2016. szeptember 9.                                                                    

Vicsi László

                                                                                 polgármester