Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

 

Meghívó 2016. december 7-i Képviselő-testületi ülés

 

Pomáz Város

Önkormányzata

20/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. december 7-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

3.

a.) Váci Tankerületi Központ és Pomáz Város Önkormányzata között az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény (ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz

 

b.) Váci Tankerületi Központ és Pomáz Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyása.

 

c.) Ceglédi Tankerületi Központ és Pomáz Város Önkormányzata közötti az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény (ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátá

 

d.) Ceglédi Tankerületi Központ és Pomáz Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyása.

A 3.d.) napirenddel kapcsolatban Jegyző Asszony az ülésen szóban ad tájékoztatást.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

9025/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

5.

Ingatlan ügyek:

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

6.

Polgármester éves szabadság ütemezésének jóváhagyása.

Kósa Anikó

alpolgármester

 

7.

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve.

 

 

 

Vicsi László polgármester

8.

Előterjesztés utcaelnevezésekre vonatkozóan.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

9.

Egyéni lakossági kérelem.

ZÁRT ÜLÉS !

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

10.

Egyebek

a.) Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Esztergom város csatlakozására vonatkozóan

 

b.) Előterjesztés Pomázi Horgászegyesület székhelyének módosítására vonatkozóan.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László

aljegyző

 

 

 

Pomáz, 2016. december 1.

 

 

 

 

                                                                                               Vicsi László

polgármester

 

Letöltések