Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

 

Meghívó 2016. június 14.-i Képviselő-testületi ülés

Pomáz Város

Önkormányzata

13/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. június 14-én  ( kedden )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

Közrend és közbiztonság helyzete, tájékoztató a közbiztonság javítására irányuló tervekről.

Kovács László r. ezredes, Szentendrei Rendőrkapitányság Kapitányságvezető

Polgár Zsolt r. őrnagy,

Pomázi Rendőrőrs őrsparancsnok

 

3.

Tájékoztató a Pomázi Polgárőr Egyesület tevékenységéről.

 

Verebes Istvánné

Pomázi Polgárőr Egyesület elnöke

 

4.

A település 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez..

 

5.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető – helyettesi pótléka.

Szabóné

dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin intézményvezető

 

6.

Pomáz Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása.

 

Szabóné

dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

 

7.

Margitliget úti járda építés közbeszerzési kiírása

 

Vicsi László

polgármester

 

8.

Kossuth L. u.48. szám alatti ingatlan műemléképületének pályázatáról tájékoztatás

Vicsi László

polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

9.

Pomáz Ipartelep telekingatlan csere.

Zárt  ülés !

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

10.

a.)  A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről és a köztisztasági tevékenységről szóló rendelet módosítása.

b.) Pomáz Város hulladékgazdálkodási szerződésének módosítása.

Vicsi László polgármester

dr. Varga László aljegyző

 

 

 

11.

 Beniczky u. 58. sz. alatti ingatlan adás-vétele

 

Vicsi László

polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

12.

Beniczky. u. 6. sz. alatti önkormányzati bérlakás pályázati kiírás

Vicsi László

polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

13.

 

Javaslattétel Pomáz Közművelődéséért Díj  adományozására

ZÁRT ÜLÉS ! 

Ternovszky Béla Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

 

14.

Egyebek: Pomáz, 929 hrsz.-ú ingatlan kisajátítása

Kiss Gabriella 

főépítész

 

 

 

 

Pomáz, 2016. június 8.

 

 

 

 

                                                                                              Vicsi László

polgármester