Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó 2016. május 25-i Képviselő-testületi ülés

Pomáz Város

Önkormányzata

11/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. május 25-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

 

2.

Előterjesztés az 1997. évi XXXI. Tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

3.

Pályázat kiírása Pomáz Közművelődéséért Díj adományozására.

Ternovszky Béla

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez

 

4.

A 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan az indítható óvodai csoportok meghatározása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

5.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve.

Vicsi László  polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

6.

Az önkormányzat által a 2015. évben lefolytatott közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása.

Vicsi László  polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

7.

Közbeszerzési kiírás Mátyás Király Általános Iskola sportpályájának építésére

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

8.

Előterjesztés utcaelnevezésekre vonatkozóan.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez

 

9.

Pomáz, Kossuth L.u.48. ( 30 hrsz.) 49,29 m2 nagyságú ingatlan pályázat útján való bérbeadása, eredményhirdetés.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita

főtanácsos

 

10.

Pomáz, 1060/4 hrsz-ú ingatlan ajándékként való elfogadása.

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita

főtanácsos

 

11.

Javaslattétel Pomáz Közoktatásáért Díj adományozására.

Zárt ülés !

Ternovszky Béla

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

12.

Pomáz, Tavasz u.9. szám alatti ingatlanból kilakoltatás

Zárt ülés !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea

főtanácsos

 

13.

Egyebek

a.)Óvodák nyári zárva tartásához szakmai ajánlás

 

Vicsi László

Polgármester

Szakmai előkészítő: 

Nagy Attiláné Közigazgatási és Népjóléti Csop. vez. 

 

 

 

 

Pomáz, 2016. május 19.

 

 

 

                                                                                                                V i c s i  László 

                  polgármester