Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

Meghívó 2016. november 23-i Képviselő-testületi ülés

 

Pomáz Város

Önkormányzata

19/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. november 23-án  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

Beszámoló a település nemzetiségi önkormányzatainak tevékenységéről. .

 

Nemzetiségi önkormányzatok elnökei

3.

A település 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória

Pénzügyi csoportvezető

 

4.

a.) Döntéshozatal az idősek és nagycsaládosok karácsonyi csomagja költségeiről

b.) Döntéshozatal az 90 éven felüli időskorúak ajándékcsomagjai költségeiről

c.) Döntéshozatal a városi gyerekek mikulás csomagjai költségeiről

d.) Döntéshozatal az önkormányzati intézmények dolgozóinak gyerekei részére adandó mikulás csomag költségeiről

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

 

 

5.

Iskolai körzethatárok véleményezése.

Ternovszky Béla

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez

 

6.

Jegyző beszámolója a Pomázi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

7.

Ingatlan ügyek.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné csemeczki Zita főtanácsos

8.

Pomáz 9844/1 és 9844/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő.

Kiss Gabriella főépítész

 

9.

Pomáz, Beniczky u.46. volt szociális bérlakás visszavásárlási lehetősége.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

10.

1. sz. háziorvosi körzet praxisátvétel jóváhagyása

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

11.

Közétkeztetést végző SODEXHO Kft. áremelésében döntéshozatal

 

dr. Varga László aljegyző

 

12.

Gyermek közétkeztetés biztosításához technikai álláshely fejlesztés

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

13.

Könyvtárhasználati szabályzat jóváhagyása.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

14.

Könyvtárvezetői megbízásról döntéshozatal

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

15.

Pomáz Város Kulturális Koncepciójának elfogadása.

 

Vicsi László polgármester

Kósa Anikó alpolgármester

 

16.

Pomáz, Beniczky u. 6. sz. alatti bérlakás lakásbérleti szerződésének megkötése és részletfizetési megállapodás jóváhagyása.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

17.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása.

ZÁRT ÜLÉS !

Ternovszky Béla

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

 

18.

Egyéni lakossági kérelem.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

 

19.

Egyebek.

 

 

 

 

Pomáz, 2016. november 18.

 

 

                                                                                                          Vicsi László

                                                                                                          polgármester

 

Letöltések