Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó 2016. október 19-i Képviselő-testületi ülés

 

Pomáz Város

Önkormányzata

18/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. október 19-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

Beszámoló a Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

Kiszelák Ferenc tűzoltó alezredes

kirendeltség-vezető

Andresz Csaba tűzoltó őrnagy

parancsnok

 

3.

A település 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória

Pénzügyi csoportvezető

 

4.

Beszámoló a beruházások időarányos helyzetéről.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

5.

Ingatlan ügyek:

         1689/212 hrsz-ú ingatlan adásvétele.

     

         3418 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelölése

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

6.

Vróci út közbeszerzési pályázat eredményhirdetése.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

7.

Házi gyermekorvosi körzet feladatellátási szerződése.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

 

8.

Elterjesztés közbeszerzési eljárás megindítására gázbeszerzés tárgyában.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási előadó

 

9.

Előterjesztés közbeszerzési eljárás megindítására villamos-energia beszerzés tárgyában

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási előadó

 

 

 

 

10.

Pomáz, Lámpa köz kisajátítási ügye.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

11.

Előterjesztés önkormányzati bérlakásból történő kilakoltatásról.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

12.

Egyéni lakossági kérelmek.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

 

13.

Egyebek:

Béke utcai óvodaépítés közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

 

Vicsi László polgármester

 

 

 

Pomáz, 2016. október 13.

 

 

 

                                                                                              Vicsi László

                                                                                              polgármester