Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ 2017. DECEMBER 20-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

16/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. december 20-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

2017. évi költségvetési rendelet módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

3.

Belső ellenőrzési terv elfogadása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

4.

Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítására.

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagyné Szalai Emese adó csop.vez.

5.

Jegyző beszámolója a Pomázi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina  jegyző

 

6.

Beszámoló a Pomázi Települési Értéktár Bizottság éves munkájáról

 

Ternovszky Béla

Pomázi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

7.

Pomáz, 0271/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

8.

Előterjesztés a HUNGAST Vital Kft. közétkeztetést végző szolgáltató áremelési javaslatának megtárgyalására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

9.

Pomáz 0240 hrsz-ú, Dera patak partfal omlására vis major pályázat

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

10.

Pomáz, Hősök tere 2. 29 hrsz alatti 82 m2 nagyságú 3 és fél szobás kivett lakóház bérletének pályázati kiírása

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

11.

Előterjesztés Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről.

 

Vicsi László polgármester

12.

A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

13.

Előterjesztés egyéni lakossági ügyre vonatkozóan.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

14.

Egyebek.

A Karácsonyra való tekintettel csak pozitív hozzászólások lehetségesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáz, 2017. december 14.                                                           

 

 

Vicsi László s.k.,

                                                                                                            polgármester