Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó 2017. január 18.-i Képviselő-testületi ülés

 

Pomáz Város

Önkormányzata

1/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. január 18-án  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

2.

 

Nemzetiségi Önkormányzatok megállapodásainak felülvizsgálata.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

3.

 Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata az önkormányzat intézményeivel a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló 7/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításra.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

Ingatlan ügyek:

a.) Pomáz, belterület 1766/9 hrsz.-ú 102 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására

b.) Pomáz, belterület 1077/13 hrsz.-ú 71 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására

c.) Pomáz, belterület 940/5 hrsz.-ú 227 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására

d.) Pomáz, belterület 804/7 hrsz.-ú 758 m2 nagyságú ingatlan közúttá való minősítése.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

 

 

6.

Beniczky u. 46. sz. alatti ingatlan vételi ajánlat ügye.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő.

Tar Andrea főtanácsos

7.

Előterjesztés Vicsi László polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Kósa Anikó alpolgármester

8.

Szociális bérlakás átminősítése szolgálati lakássá.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

9.

Előterjesztés a Közvilágítási célú villamos energia beszerzése Pomáz Város Önkormányzata részére tárgyú közbeszerzési eljárásban történő döntéshozatalra.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

10..

Egyéni lakossági ügyek. 

Zárt ülés !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

11.

Egyebek.

a.) Előterjesztés a belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése című pályázaton való részvételre és a szükséges önerő biztosítására

b.) Előterjesztés Pomáz Város Képviselő-testületének 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 15.§. - képviselő felvilágosítást kérő jogai - szerinti válaszadásra

c.) Előterjesztés Nemzeti Szabadidő- Egészség Sportpark Program megvalósulási helyszínének megjelöléséről

d.)  Képviselői kérdésre adott válasz

Vicsi lászló polgármester Szakmai előkészítő: Bándi János beruházási főelőadó

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

Pomáz, 2017. január 12.

                                                                                                          Vicsi László s.k.,

             polgármester

 

Letöltések