Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó 2017. június 21-i Képviselő-testületi ülésre

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pomáz Város

Önkormányzata

7/2017.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. június 21-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

b.)  116/2017.(V.17.) sz. Ök. határozat visszavonása

Vicsi László polgármester

 

2.

 

Közrend és közbiztonság helyzete:

 

 

 

   Pomáz-Kőhegy PolgárőrEgyesület tevékenységéről szóló tájékoztató

 

 

Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről szóló tájékoztató

 

 

 

Kovács László r. ezredes

Szentendrei Rendőrkapitányságvez.

Verebes Istvánné

Pomázi Polgárőr Egyesület elnöke

Méhes Tamás

Pomáz-Kőhegy Polgárőr Egyesület elnöke

Sarkadi Attila Közbiztonsági tanácsnok

Óváryné Herpai Dóra

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezető

3.

A település 2017. évi költségvetési rendeletének negyedévenkénti kötelező módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez

4.

a.) Előterjesztés utca elnevezésre vonatkozóan.

 

 

 

 

 

b.) Előterjesztés közterület elnevezésére vonatkozóan.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

Halászné Gambár Mária

képviselő

5.

Lapkiadásról szóló rendelet felülvizsgálata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

6.

 

Pomáz Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez

7.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevár Tagóvoda telken belüli ivóvíz és szennyvíz csatlakozás közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Széll Henrietta beruházási főelőadó

8.

Kisoroszi, Szigetszentmiklós, Szigethalom és Halásztelek csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

9.

Szent Miklós Alapítvány VEKOP pályázata támogatási ügye.

 

Vicsi László polgármester

10.

a.) Ipartelepi településrendezési szerződés 056/34-47 hrsz.

b.) Pomáz 055/2 hrsz-ú út megosztása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

11.

Ingatlan ügyek:

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki

Zita főtanácsos

12.

Szociális Szövetkezet alapításáról elvi döntéshozatal.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

13.

Szentendre egészségügyi Intézményeinek „ Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése – című VEKOP-7.2.2-17 kódszámú felhíváson való indulás pályázatának támogatásáról..

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

14.

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

15.

Javaslattétel Pomáz Közművelődéséért díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Ternovszky Béla  Kulturális és Sport Bizottság elnök

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

16.

Egyebek.

 

 

 

 

 

Pomáz, 2017. június 15.

                                                                                 

Vicsi László

                                                                                  polgármester

 

Letöltések