Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

 

Meghívó 2017. szeptember 27.-i Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Önkormányzata

12/2017.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. szeptember 27-én  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

a.) Tájékoztató a 2017. évi első félévi pénzügyi teljesítésről

b.)  A települési költségvetésről szóló 5/2017.(III.9.) sz. Ök. rendelet módosítása..

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória

pénzügyi csop.vez.

3.

a.) Szándéknyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározása

b.) Javaslattétel a Bura Hungarica ösztöndíj pályázat kiírásának feltétel rendszerére..

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

4.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

5.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin intézményvezető

6.

Ingatlan ügyek:

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

7.

Előterjesztés Művelődési Ház és Könyvtárban álláshely betöltésére vonatkozóan.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina  jegyző

 

8.

Előterjesztés Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Bölcsőde tagintézményének udvarán gumitégla cseréjére.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina  jegyző

9.

A  Pomáz 0395/2 hrsz-ú  külterületi erdő művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

10.

Egyéni lakossági kérelem.

 

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

11..

Egyebek.

 

 

 

 

 

Pomáz, 2017. szeptember 21

 

 

 

                                                                                                          Vicsi László

                                                                                                          polgármester

 

Letöltések