Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ 2017. SZEPTEMBER 6-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város

Önkormányzata

10/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. szeptember 6-án ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok. .

 

Vicsi László polgármester

2.

Az október 23-i ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása.

Szóbeli előterjesztés.

 

Vicsi László polgármester

3.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagyné Szalai Emese adócsoport vezető

 

4.

a.) Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2016/2017. évi munkájáról.

b.)  Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde többcélú közös igazgatású intézmény Pedagógiai Programja.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin  intézményvezető.

 

5.

Anyakönyvi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

6.

Beszámoló a Pomázi Települési Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról.

Ternovszky Béla Pomázi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

7.

Budapesti agglomeráció területrendezési tervéről valamint az országos terület rendezési tervről szóló törvények véleményezése

Az írásos előterjesztés pótlólag kerül megküldésre.

Feltötve: 2017. 09. 01-én

előterjesztés mellékletének elérhetősége::  http://torveny-trt.e-epites.hu/ 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

8.

Ingatlanügyek:

   Helyben osztott anyag. Feltöltve: 2017. szeptember 7-én

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

9.

 

 

Gyermekvédelmi beszámoló kiegészítése

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

10.

a.) Beniczky u. 46. szám alatti önkormányzati lakás ingatlanra bérlő kijelölése.

b.) Szőlőtelep u. 28. szám alatti önkormányzati lakás ingatlanra bérlő kijelölése.

ZÁRT ÜLÉS !

 

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

11.

Köztemető üzemeltetőjének 2016. évi beszámolója, köztemető temetői díjainak felülvizsgálata.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

12.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

13.

Szociális Szövetkezet Alapító Okirata.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

14.

a.) Pomáz 0395/2 hrsz-ú külterületi erdő művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása.

(1. eladó )

 

b.) Pomáz 0395/2 hrsz-ú külterületi erdő művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása.

(2. eladó )

 

ZÁRT ÜLÉS !

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

15.

Egyebek.

 

 

 

Pomáz, 2017. augusztus 31.                                               

                       

Vicsi László

                                                                                              polgármester

 

Letöltések