Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ a 2018. 01. 24-i Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Önkormányzata

1/2018.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. január 24-én  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem

 

 

 

N A P I R E N D

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok

Vicsi László polgármester

2.

Nemzetiségi Önkormányzatok megállapodásainak felülvizsgálata

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina  jegyző

3.

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata az önkormányzat intézményeivel a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina  jegyző

4.

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményegységeiben a nyári zárva tartás elfogadása

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

5.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde beiratkozás időpontjának meghatározása

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

6.

Előterjesztés Pomáz, Vércse utca 8313/2 hrsz-ú 204 m2 nagyságú kialakuló közterület ajándékként való elfogadására

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

7.

 

a.) Pomáz, belterület 586/2 hrsz.-ú ingatlan telekalakítással való létrehozása és törzsvagyonból való kivétele

b.) Pomáz, belterület 586/2 hrsz.-ú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút értékesítésre való kijelölése és adásvétele

Az írásos anyag pénteken kerül megküldésre!

Feltöltve: 2018. január 19-én.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

8.

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó rendelet megalkotásáról

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

9.

Pomáz város belterületén a meglévő KRESZ TÁBLÁK felmérése és javaslat a hiányzó táblák pótlására

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

10.

Egyéni lakossági kérelem

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

11.

Egyebek

- Tájékoztatás a szemétszállítási közszolgáltatási szerződés teljesítéséről

(az írásos anyag pótlólag kerül megküldésre, illetve    helyben kerül kiosztásra)

Vicsi László polgármester

 

Pomáz, 2018. január 18.                                          

Vicsi László

polgármester