Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ 2018. ÁPRILIS 18-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város

Önkormányzata

7/2018.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. április 18-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

a.) Döntéshozatali eljárás megismétlése. ( A törvényességi észrevétel nyílt ülésen kerül megtárgyalásra.)

b.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Hősök tere 2. szám alatti ingatlan bérleti jogának átengedésére. ( Zárt ülés ! )

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

3.

a.) Előterjesztés Pomáz Város 2017. évi költségvetési rendelet módosítására.

b.) Pomáz Város 2017. évi költségvetési módosításának rendelet-tervezete

c.) Előterjesztés Pomáz Város 2017. évi zárszámadására

d.) Pomáz Város 2017. évi zárszámadásának rendelet-tervezete.

Könyvvizsgálói jelentés Pomáz Város Önkormányzata 2017.évi zárszámadásáról

e.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2017. évi maradvány jóváhagyásáról.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő: Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

4.

Döntés a Településfejlesztési Koncepcióhoz, Településszerkezeti Tervhez és a Helyi Építési Szabályzathoz beérkezett véleményekről

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

5.

Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet véleményezésre bocsájtása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

6.

Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről, javaslattétel az intézményre vonatkozó 2018.évi munkaterv elfogadására.

Kósa Anikó

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

 

7.

A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezete.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

8.

Előterjesztés a Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola a felvehető maximális gyermek- és tanulólétszámot érintő változás véleményezésére.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

 

 

 

9.

Előterjesztés a Teleki Wattay Művészeti Iskola telephely létesítésének, tanulói létszámemelésének és új alapfeladat bővülésének véleményezésére.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

10.

Pályázat kiírása Pomáz Közoktatásáért Díj elnyerésére.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

11.

Előterjesztés konténer épület hasznosítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

 

12.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

13.

Pomáz, Vörösmarty utca 14. szám alatti, 3174/2/A/1 hrsz.-ú üzlethelyiség bérletének pályázati kiírása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

14.

Javaslattétel az Év Tűzoltója Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

 

15.

Egyebek.

a.) Változatási tilalom elrendelése

Vicsi László polgármester

 

 

 

 

Pomáz, 2018. április 12.                   

 

 

 

Vicsi László

polgármester

 

Letöltések