Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

 

MEGHÍVÓ 2018. június 20-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város

Önkormányzata

11/2018.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. június 20-án  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

E L Ő A D Ó

 

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

Közrend és közbiztonság helyzete:

Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója

 

Pomázi Polgárőr Egyesület 2017.évi tevékenységéről szóló tájékoztató.

 

Pomáz-Kőhegy PolgárőrEgyesület 2017/2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

 

Közbiztonságról szóló beszámoló

 

Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről szóló tájékoztató

 

 

Kovács László r. ezredes

Szentendrei Rendőrkapitányságvez.

Verebes Istvánné

Pomázi Polgárőr Egyesület elnöke

Méhes Tamás

Pomáz-Kőhegy Polgárőr Egyesület elnöke

Sarkadi Attila Közbiztonsági tanácsnok

Óváryné  Herpai Dóra

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezető

3.

a.) Beszámoló a Szentendre Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság 2017. évi működéséről.

b.) Beszámoló a Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkéntes Tűzoltósága 2017.évi működéséről, valamint a 2018. évi költségvetésének közgyűlés általi elfogadáshoz felhatalmazás.

Andresz Csaba tü.őrnagy tűzoltóparancsnok

Leidinger István

tűzoltóparancsnok

 

4.

Pomáz Város Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyása.

A mellékletek az alábbi linken érhetőek el: http://www.pomaz.hu/hesz_2018_06_20

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

5.

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet jóváhagyása.

A  mellékletek az alábbi linken érhetőek el:

http://www.pomaz.hu/tak_es_tkr_2018_06_20

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

6

Tájékoztatás a Településképi Értékvédelmi Pályázat eredménytelenségéről, javaslat a maradvány pénzösszeg felhasználására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

7.

Előterjesztés PM_CSAPVIZGAZD_2017/31 számú pályázatban szereplő beruházás megvalósítása kapcsán közbeszerzési kiírásra.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

8.

Ingatlan ügyek:

Pomáz, Messelia utca 859 hrsz.-ú ingatlanon lévő 32 db konténerből álló összesen 430 m2 nagyságú épület adásvétele

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

9.

„4 csoportos bölcsőde építése Pomázon” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménye döntéshozatalra vonatkozóan 

Az írásos anyag pótlólag kerül megküldésre.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

10.

Pomáz, HÉV állomás területének rendezése céljából, együttműködési megállapodás megkötése, a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.-vel

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

11.

Pomáz TV műsorszolgáltatási szerződés jóváhagyása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

12.

Pomáz Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása.

Az írásos anyag pótlólag kerül megküldésre.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

13.

a.)  SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2017. évi beszámolója, temetői díjak 2018. évi felülvizsgálata.

b.)  Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

14.

Ingatlan ügyek    ZÁRT ÜLÉS !

  • Tavasz utca 9. 4. ajtószámú 34 m2-es ingatlan és hozzá tartozó terület hasznosítása, területhasználati szerződéskötés
  • Vörösmarty utca 14. szám alatti, 3174/2/A/1 hrsz.-ú üzlethelyiség bérletének pályázati elbírálása, bérbeadás

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

15.

Egyéni lakossági ügy.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

16.

Egyebek.

- Előterjesztés Pomáz, külterület 0286 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozóan

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

 

 

Pomáz, 2018. június 14.

                                                                                             

Vicsi László

                                                                                              polgármester

 

Letöltések