Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

MEGHÍVÓ 2018. MÁJUS 16-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város Önkormányzata

9/2018.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 16-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

Éves összesített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

3.

Előterjesztés az 1997. évi XXXI. tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Pályázat kiírása Pomáz Közművelődéséért Díj adományozására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

5.

Előterjesztés a 2018/2019-es évben indítható óvodai csoportok számáról.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

6.

Előterjesztés maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére a 2018/2019-es nevelési évben.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

7.

a.) Pomáz 9831 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

b.) Pomáz 056/34-47 és 055/3 ingatlanok belterületbe vonása

c.) Pomáz 039/46-48, 354 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

8.

a.) Pomáz, külterület 0286 hrsz.-ú ingatlan törzsvagyonból való kivétele

b.) Pomáz, külterület 0286 hrsz.-ú ingatlan adásvétele

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

9.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

10.

Javaslattétel Pomáz Közoktatásáért Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

11.

Egyéni lakossági ügy.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

12.

Egyebek.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és a Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület között kötendő kozművelődési megállapodásra

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

Pomáz, 2018. május 10.                                                                  

Vicsi László                        

polgármester