Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

MEGHÍVÓ 2018. MÁJUS 4.-I RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

8/2018.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 4-én  ( pénteken )  10 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

 

1.

 

Előterjesztés „4 csoportos bölcsőde építése Pomázon” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntéshozatalra vonatkozóan.

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

2.

a.)Pomáz, Dera patak mellett a 1529 hrsz.-ú, Gábor Áron utcához közel eső részen történt partfal omlás okozta veszélyhelyzet elhárítása céljából, Vis major pályázaton való részvétel.

b.) Előterjesztés Pomáz 0240 hrsz.-ú, Dera patak partja mentén történt partfal omlás helyreállítási költségére történő vis major pályázati összköltség elfogadására, jognyilatkozat megtételére

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

3.

Pomáz, Petőfi Sándor utca keleti oldalán lévő járda teljes és vízelvezető árok részleges felújítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

 

 

 

 

 

 

Pomáz,  2018.  május 2.                  

 

 

 

Vicsi László

polgármester