Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ 2018. NOVEMBER 28-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

15/2018.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. november 28-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

Előterjesztés a 2018.évi költségvetési rendelet módosítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi Csop.vez.

3.

Beszámoló a beruházások időarányos helyzetéről.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

4.

Jegyző beszámolója a Pomázi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

6.

Előterjesztés közétkeztetési szerződés megkötésére.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

7.

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítására.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

8.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó pályázat eredményhirdetése.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

9.

a.) Döntéshozatal az idősek és nagycsaládosok karácsonyi csomagja költségeiről

b.) Döntéshozatal az 90 éven felüli időskorúak ajándékcsomagjai költségeiről

c.) Döntéshozatal a városi gyerekek mikulás csomagjai költségeiről

d.) Döntéshozatal az önkormányzati intézmények dolgozóinak gyerekei részére adandó mikulás csomag költségeiről

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti Csop.vez.

 

10.

Ingatlan ügyek:

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

11.

Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.

Vicsi László

6.számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője

12.

Előterjesztés Pomáz-Szentendre közötti kerékpárút megvalósítása tárgyában.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

13.

Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetői pályázat elbírálása.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

14.

Egyéni lakossági  ügyek

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti Csop.vez.

15.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti Csop.vez.

16.

a.) A Pomáz 035/37 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen vevő által benyújtott kifogás elbírálása ügyében.

ZÁRT ÜLÉS !

 

b.) A Pomáz 035/37 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen eladó által benyújtott kifogás elbírálása ügyében

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti Csop.vez.

17.

Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

Pomáz, 2018. november  22.

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            Vicsi László    

                                                                                                                           polgármester

 

 

 

 

 

 

Letöltések