Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ 2018. OKTÓBER 10-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

14/2018.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. október 10-én  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Sürgősségi előterjesztés kerékpárút pályázatra vonatkozóan.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

2.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

3.

Beszámoló a település nemzetiségi önkormányzatainak tevékenységéről.

Szlávikné Katona Mária Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Bogdán Péter Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

4.

Előterjesztés a Város fő közlekedési utcájának Beniczky utca – Dobogókői út szakaszán faültetési programjára vonatkozóan.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

5.

Előterjesztés Pomáz 10287 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kenesey Katalin építész

6.

Előterjesztés utca elnevezés módosítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-  és Népjóléti csoportvezető

7.

Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítására.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagyné Szalai Emese

adócsoport vezető

8.

Előterjesztés a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására.

Az írásos anyag legkésőbb a hétfői napon pótlólag kerül megküldésre.

Feltöltve: 2018.október 5-én

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

9.

a.) Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde körzethatárok elfogadása

b.) Iskolai körzethatárok véleményezése

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csoportvezető

10.

Beszerzési eljárás kiírása közétkeztetési szerződés megkötésére.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

11.

Előterjesztés az október 23-i kitüntetésekre.

ZÁRT ÜLÉS!

Az írásos anyag helyben kerül kiosztásra.

Zsebe Zsolt ad-hoc bizottság elnöke

 

12.

Egyebek

a.) Előterjesztés a Sashegyi Sándor Általános Iskola, Giomnázium és Rendészeti Szakközépiskola intézményvezetői pályázat véleményezésére vonatkozóan.

Vicsi László polgármester

 

Pomáz, 2018.október 4.

                                                                                                           Vicsi László                                                                                                                        

                                                                                                         polgármester