Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ 2018. szeptember 12.-ei Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Önkormányzata

13/2018.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. szeptember 12-én  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

Az október 23-i ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása.

Szóbeli előterjesztés.

Vicsi László polgármester

3.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagyné Szalai Emese

adócsoport vezető

4.

Előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

5.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vicsi László polgármester

Dikácz Péter Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság

ügyvezető igazgató

6.

Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2017/2018. évi munkájáról.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin intézményvezető

7.

Szándéknyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

8.

Előterjesztés a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

9.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

 

10.

 

Beszámoló a Pomázi Települési Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról.

Ternovszky Béla Pomázi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

11.

Előterjesztés Pomáz Város 2018-2022.évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

12.

Ingatlan ügyek:

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

13.

Pomáz, Rákóczi Ferenc és Mátyás király utca csapadékvíz elvezetése” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménye döntéshozatalra vonatkozóan

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

14.

Pomáz, HÉV állomás területén, együttműködési megállapodás megvalósítása, a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.-vel

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

15.

Előterjesztés gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló értékelés kiegészítéséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

16.

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó pályázat kiírására.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

17.

Előterjesztés Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetői pályázat kiírására.

 

 

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

18.

Egyéni lakossági ügy. 

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

 

 

 

 

 

19.

Pomáz, Vörösmarty utca 14/b szám alatti, 3174/1/A/1 hrsz.-ú üzlethelyiség bérletének pályázati elbírálása, bérbeadás

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

20.

Egyebek.

a/1.) Képviselői előterjesztés nyilvános illemhely létesítésére vonatkozóan.

a/2.  napirend: Önkormányzati előterjesztés a képviselői napirendi javaslathoz.

 

b/1.) Képviselői előterjesztés Béke utcai zebra létesítésére vonatkozóan.

b/2.) Önkormányzati előterjesztés a képviselői napirendi javaslathoz.

- Előterjesztés a POVEK címerhasználati kérelmére vonatkozóan.

 Helyben osztott anyag. Feltöltve: 2018. 09. 14-én

- Előterjesztés a Pomáz városának a Kínai Népköztársaság Foshan városának Changcheng körzetével történő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozóan.

Helyben osztott anyag. Feltöltve: 2018. 09. 14-én

 

Hardi Péter képviselő

 

Vicsi László polgármester

 

 

Hardi Péter képviselő

 

Vicsi László polgármester

 

 

 

Pomáz, 2018.szeptember 6.                                                       

           

 

Vicsi László s.k.,

                                                                                                          polgármester

 

Letöltések