Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ 2019. ÁPRILIS 17-i KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

7/2019.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 17-én  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

a.) Előterjesztés Pomáz Város 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.

b.) Előterjesztés Pomáz Város 2018. évi zárszámadására.

c.) Pomáz Város 2018. évi zárszámadásának rendelet-tervezete. .

Könyvvizsgálói jelentés Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról. valamint éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről

d.) 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyása.

e.) Előterjesztés Pomáz Város 2019. évi költségvetési rendelet módosítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória

pénzügyi csop.vez.

3.

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei belső kontroll nyilatkozatának megtárgyalása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

2019. évi intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

6.

Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkéntes Tűzoltóság költségvetéséhez Belügyminisztériumi pályázati forrás igénylése.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

7.

Beszámoló a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről.

 

Dikácz Péter

ügyvezető igazgató

8.

Pilisi Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv bemutatása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

9. Településrendezési szerződés módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

10.

Ingatlan ügyek:

 

 

      Zárt ülés !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

11.

Teleki-Wattay Művészeti Iskola tanulói létszám bővítésének véleményezése szakmai alapdokumentum módosítással.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

12.

Beszámoló a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, javaslattétel az intézményre vonatkozó 2019. évi munkaterv elfogadására

Kósa Anikó

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

13.

Pályázat kiírása Pomáz Közoktatásáért Díj elnyerésére.

Ternovszky Béla Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

14.

Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjak mértékéről szóló 17/2017.(IX.11.) rendelet

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

15.

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018. (II.28.) rendelet módosítására

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

16.

Bizottságok civil támogatási pályázatának az alapítványok  részére juttatott támogatásának Képviselő-testületi jóváhagyása.

ZÁRT ÜLÉS !

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

17.

Egyebek.

 

 

 

 

Pomáz, 2019. április   11.      

 

 

               Vicsi László          

  polgármester

 

Letöltések